příroda

Inteligentní stromy

Sdružení obcí a městských částí PAR  a Harvest Films z.s. ZVE NA PROMÍTÁNÍ FILMU INTELIGENTNÍ STROMY Film režisérky Julie Dordel, ve kterém zaznívají slova, která většinou v souvislosti se dřevem neslýcháme: přátelství, rodina, matka, city. Ukazuje se totiž, že rčení „necitelný jako kus dřeva“ je holý nesmysl: stromy toho totiž cítí víc, než si…

Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Zákolanský potok (...)

Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Zákolanský potok a oznámení o možnosti seznámení s návrhem plánu péče o toto území   viz příloha.