osvětlení

2020-17 - Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Středokluky

Předmětem veřejné zakázky je výměna svítidel v obci Středokluky. Zadavatel tímto podle § 53 odst. 1 ZZVZ vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, služby a s nimi související stavební práce.

"Řadovky" budou mít nové osvětlení

19. 7. 2017 Obecní elektrikář pan Dvořák za pomoci naší pracovní čety vyměnil první čtyři kulaté lampy veřejného osvětlení, které (ne)osvětlovaly část ulice Lidické, zvané „řadovky“. Kulaté lampy, které byly již poškozené a neplnily svůj účel byly nahrazeny běžnými lampami, které jsou používány v celé obci. Bylo využito stávajících stožárů, v…

8-2015 Veřejné osvětlení Nové Středokluky

Záměr: Během překládání kabelů nízkého napětí v Nových Středoklukách dojde ke zrušení sloupů na kterých dnes visí veřejné osvětlení. Firma Elektroštika provede instalaci patek pro nové sloupy a pod zem zavede potřebnou kabeláž. Společnost vzešlá z této zakázky provede instalaci nových sloupů a jejich osazení svítidly. Všechno by mělo být…

Zápis jednání OZ 16. 6. 2015

Program: 1) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Středokluky 2) Stanovení výše úplaty za vzdělání dětí v mateřské škole 3) Rekonstrukce elektroinstalace a interiéru v budově ZŠ Školská – výsledky výběrového řízení 4) Projekt rozšíření MŠ – výsledky výběrového řízení 5) Dar TJ Sokol Středokluky a SDH Středokluky na pořízení praporů 6) Prodej části pozemku…