majetek

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

  Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.   Obec Středokluky zveřejňuje záměr krátkodobého pronájmu na SKLADOVÉ PROSTORY   v ulici Kladenská č. p. 117 ve Středoklukách.   Jedná se o oddělenou halu bez vytápění o ploše 372 m² určenou ke skladovacím účelům. Hala je součástí budovy s č.p.117…

Projekt 4-2015-C Rekonstrukce MŠ - Realizace

Záměr: Akce je součástí projektu 4-2015 Rekonstrukce prostor pro MŠ Středokluky. Cílem zakázky je rekonstrukce objektu č. p. 102 ve Středoklukách. Termín odevzdání nabídek je 20. 5. 2016 (viz dotaz č.3), předpokládaná cena zakázky 9 139 592,26 Kč bez DPH. Výzva: 00_Zadávací_dokumentace_MŠ_Středokluky 01_ČP_ZKP 02_ČP_EFZ 03_Krycí_list 04_Projektová dokumentace 05_Výkaz výměr 05a_OPRAVENÝ…

Záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 152

  Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění: Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor v č. p. 152 v obci Středokluky o celkové rozloze 78 m2 zájemci, který předloží nejlepší nabídku (viz výzva zde). Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000…

Zápis jednání OZ 16. 6. 2015

Program: 1) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Středokluky 2) Stanovení výše úplaty za vzdělání dětí v mateřské škole 3) Rekonstrukce elektroinstalace a interiéru v budově ZŠ Školská – výsledky výběrového řízení 4) Projekt rozšíření MŠ – výsledky výběrového řízení 5) Dar TJ Sokol Středokluky a SDH Středokluky na pořízení praporů 6) Prodej části pozemku…

Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 250, 251, 252/1, 253/1 v k. ú. Středokluky

  Zveřejnění záměru prodeje pozemků dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění: Obec Středokluky zveřejňuje záměr odprodat pozemky p. č. 250, 251, 252/1, 253/1 v k. ú. Středokluky o celkové rozloze 778 m2 vlastníkům staveb na nich ležících (č. p. 218-221) za 600 Kč/m2. Obec upozorňuje, že usnesením č. 15/15 ze…