komunikace

Připomínky k projektu chodníku v Nových Středoklukách a Nad Běloky

Projekční kancelář Ing. Jiří Sobol představil první variantu řešení obou chodníků. Pozorně si je prostudujte. Veškeré dotazy směřujte výhradně na obec@stredokluky.cz  či obecní FB. Budeme je postupně vypořádávat na 2017-1 Bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes – Středokluky – Běloky. Dotazy a připomínky budou přijímány do 30. června 2017. Řešení varianta 1:

Studie bezmotorové dopravy regionu PAR

V roce 2016 si sdružení "Prague airport region", kterého je obec Středokluky členem studii bezmotorové dopravy, která by měla koncepčně řešit prostupnost krajiny v rámci celého regionu s návazností na Prahu, Letiště Praha i sousední mikroregiony. Konečnou variantu studie zpracovanou Ing. arch. Tomášem Cachem naleznete v přílohách.

2016-7 A Návrh řešení rekonstrukce komunikace Na Ovčíně

V roce 2016 zadala obec zakázku na řešení povrchů komunikací a odvod dešťové vody v lokalitě Na Ovčíně. Záměrem bylo (a stále je) vyřešit povrchy nejzanedbanější komunikace v obci. Tato komunikace nikdy neměla zpevněný povrch a tvoří odvodňovací koryto pro širokou oblast Ovčína a části Parcel. (...)