komise

Výzva k účasti ve volební komisi při volbách do osadních výborů

Zastupitelstvo obce Středokluky vyzývá občany Černoviček a Nových Středokluk k účasti ve volební komisi při volbách do osadních výborů. Volební komise: Volební komise je tříčlenná. Volební komisi jmenuje starosta. Volební komisi tvoří pracovník obce a občané každé osady, pokud by nebyl zájem členů osady, bude komise doplněna dle uvážení starosty. …

Návrhy jednacích řádů zastupitelstva, komisí a výborů

Zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce. Všechna nejdůležitější rozhodnutí vychází z tohoto orgánu. Zastupitelstvo zřizuje výbory, jako poradní orgány pro svoji činnost. Ze zákona musí zřídit finanční a kontrolní. Další výbory jsou na libovůli Zastupitelstva. Naše obec plánuje k výše zmíněným zřídit také výbory pro dvě naše osady a již…