chodníky

2018-07-B Bezpečná chůze Nové Středokluky - Realizace

Předmět Zakázky Předmětem zakázky je zajištění provedení díla: Realizace chodníku na pozemcích p. č. 909, 910, 627/8 vše v K.Ú. Středokluky, obec Středokluky vč. osvětlení, radaru, zrcadla a přechodu dle projektu Ing. Sobola (Příloha č.2) – pouze část Nové Středokluky. Realizace chodníku a osvětlení na pozemku p. č. 714/2…

Připomínky k projektu chodníku v Nových Středoklukách a Nad Běloky

Projekční kancelář Ing. Jiří Sobol představil první variantu řešení obou chodníků. Pozorně si je prostudujte. Veškeré dotazy směřujte výhradně na obec@stredokluky.cz  či obecní FB. Budeme je postupně vypořádávat na 2017-1 Bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes – Středokluky – Běloky. Dotazy a připomínky budou přijímány do 30. června 2017. Řešení varianta 1:

Projekt 11-2015 Kladenská ulice - chodníky, obrubníky, žlab.

Záměr: Vzhledem k brzké rekonstrukci ulice Kladenské obec využije příležitosti a rekonstruuje nevzhledný chodník mezi ulicí Lidickou a Školkou. Zároveň přitom ohraničí komunikaci novými obrubníky. Velmi krátké termíny výběrového řízení jsou způsobené realizací stavby za necelý měsíc. Výzva: Výzva Příloha č. 1 Projekt – Také k zapůjčení v…