2016-6

Představení vize obce

Vize obce byla zpracována na základě veřejné zakázky č. 2016-6. Výsledky celé činnosti architektonické kanceláře budou představeny autory v sokolovně. Základem je analýza stávající situace založená na pozorování obce, rozhovorech a dotazníkovém šetření. Dále jsou vybraná místa zhodnocena a nevrženo jejich řešení. 01_ přední desky a…

Projekt 2016-5 Vize obce

Záměr: Předmětem zakázky je závazek uchazeče k provedení díla – vytvoření architektonické vize dalšího rozvoje obce Středokluky, v tomto předpokládaném rozsahu: architektonické zhodnocení veřejných prostranství a objektů obce Středokluky včetně komunikace s občany obce. Návrhy zlepšení jednotlivých prostranství či objektů. Výstupem bude jednoduchá publikace shrnující výsledky průzkumů a řešení. Realizace uskutečněná formou: průzkumu mezi obyvateli…