Investice

Studie bezmotorové dopravy regionu PAR

V roce 2016 si sdružení "Prague airport region", kterého je obec Středokluky členem studii bezmotorové dopravy, která by měla koncepčně řešit prostupnost krajiny v rámci celého regionu s návazností na Prahu, Letiště Praha i sousední mikroregiony. Konečnou variantu studie zpracovanou Ing. arch. Tomášem Cachem naleznete v přílohách.

Studie zajištění pitné vody a odvodu splaškových vod Černovičky

V roce 2016 byla zadána studie, která prozkoumá možnosti řešení likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody v lokalitě Černovičky. Společnost Aquecon vzešlá z výběrového řízení navrhla 9 variant řešení likvidace splaškový vod a 6 variant zajištění pitné vody.