Zápisy ze zasedání

Zápis z jednání OZ 28.června 2016

Podklady pro jednání: Dostupné: ZDE Program: Závěrečný účet obce + účetní závěrka. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Středokluky. Věcné břemeno p. č. 910 k. ú. Středokluky. Fotbalové hřiště. Dotace Středočeského kraje. Územní plán. Diskuze Usnesení: Usensení č. 36/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě v souladu…

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OZ 21. 10. 2015

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ: Dostupné: ZDE PROGRAM: Jmenovité hlasování Přeložka komunikací II/240 a II/101 (tzv. obchvat Kralup) a územní plán. Projekt 8-2015 Osvětlení Nové Středokluky. Projekt 12-2015 Oprava kanalizace. Veřejná zakázka – dodavatel elektřiny a plynu obci. Obdržené dotace z Fondů Středočeského kraje. Záměr prodeje části pozemku p. č. 158/14 v k. ú. Středokluky. Žádost o bezúplatný převod nemovitosti…