Zápisy ze zasedání

Zápis z jednání OZ 28.června 2016

Podklady pro jednání: Dostupné: ZDE Program: Závěrečný účet obce + účetní závěrka. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Středokluky. Věcné břemeno p. č. 910 k. ú. Středokluky. Fotbalové hřiště. Dotace Středočeského kraje. Územní plán. Diskuze Usnesení: Usensení č. 36/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě v souladu…

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OZ 21. 10. 2015

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ: Dostupné: ZDE PROGRAM: Jmenovité hlasování Přeložka komunikací II/240 a II/101 (tzv. obchvat Kralup) a územní plán. Projekt 8-2015 Osvětlení Nové Středokluky. Projekt 12-2015 Oprava kanalizace. Veřejná zakázka – dodavatel elektřiny a plynu obci. Obdržené dotace z Fondů Středočeského kraje. Záměr prodeje části pozemku p. č. 158/14 v k. ú. Středokluky. Žádost o bezúplatný převod nemovitosti…

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OZ 9. 9. 2015

Podklady pro jednání: Dostupné: ZDE Program: Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu. Věcné břemeno p. č. 899, 900, 907, 908 a 909 a prodej části pozemku p. č. 900 v k. ú. Středokluky. Nájemní smlouva CETIN (Lidická 61). Prodej pozemků p. č. 250, 251, 252/1, 253/1 v k. ú. Středokluky. Žádost o stanovisko k rodinnému domu –…

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OZ 20. 7. 2015

Program: 1)      Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu. 2)      Účetní závěrka obce za rok 2014. 3)      Rozpočtové opatření. 4)      Bezúplatný převod pozemků p. č. 1056, 112/2 v k. ú. Středokluky na obec Středokluky. 5)      Výsledky výběrového řízení na projekt ČOV. 6)      Zadání soutěže – projekt chodníků a přechodů Středokluky. 7)      Obsazování uvolněných míst v…