Veřejné zakázky

Výsledky zakázky 2016-2-C Výkon technického dozoru - Nástavba základní školy v obci Středokluky

Výsledky výběrového řízní na výkon technického dozoru pro nástavbu ZŠ naleznete na této stránce: 2016-2 Stavební úpravy ZŠ Středokluky v příslušném oddílu. Byla vybrána společnost Kucik, s.r.o., který předložil nejnižší nabídkovou cenu.

2016-7 A Návrh řešení rekonstrukce komunikace Na Ovčíně

V roce 2016 zadala obec zakázku na řešení povrchů komunikací a odvod dešťové vody v lokalitě Na Ovčíně. Záměrem bylo (a stále je) vyřešit povrchy nejzanedbanější komunikace v obci. Tato komunikace nikdy neměla zpevněný povrch a tvoří odvodňovací koryto pro širokou oblast Ovčína a části Parcel. (...)

2017-2 Dodávky energií pro roky 2017-2018

  Záměr: Stejně jako v loňském roce nakupuje obec Středokluky energie pomocí výběrového řízení. Výzva – Dodávky energií  Příloha č. 1 – Tabulka spotřeby 2017-2 – Dotazy 1 Výsledky výběrového řízení: 2017-2 Středokluky protokol Komise – Dodávky energií 2017 – 18 Další příspěvky týkající se projektu:  

Studie zajištění pitné vody a odvodu splaškových vod Černovičky

V roce 2016 byla zadána studie, která prozkoumá možnosti řešení likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody v lokalitě Černovičky. Společnost Aquecon vzešlá z výběrového řízení navrhla 9 variant řešení likvidace splaškový vod a 6 variant zajištění pitné vody.

2016-7-A Rekonstrukce komunikace Na Ovčíně - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

  Záměr: Projektová dokumentace se bude týkat projektu s názvem „Rekonstrukce komunikace Na Ovčíně“ v rozsahu: Rekonstrukce ulice Na Ovčíně na pozemku p.č. 607/1 a 616 v k. ú. Středokluky mezi ulicí Kladenskou a „návsí Na Ovčíně“ (jižní cíp pozemku p. č. 5 k. ú. Středokluky, jedna větev) a č. p….

Projekt 2016-5 Vize obce

Záměr: Předmětem zakázky je závazek uchazeče k provedení díla – vytvoření architektonické vize dalšího rozvoje obce Středokluky, v tomto předpokládaném rozsahu: architektonické zhodnocení veřejných prostranství a objektů obce Středokluky včetně komunikace s občany obce. Návrhy zlepšení jednotlivých prostranství či objektů. Výstupem bude jednoduchá publikace shrnující výsledky průzkumů a řešení. Realizace uskutečněná formou: průzkumu mezi obyvateli…