Veřejné zakázky

2016-7 A Návrh řešení rekonstrukce komunikace Na Ovčíně

V roce 2016 zadala obec zakázku na řešení povrchů komunikací a odvod dešťové vody v lokalitě Na Ovčíně. Záměrem bylo (a stále je) vyřešit povrchy nejzanedbanější komunikace v obci. Tato komunikace nikdy neměla zpevněný povrch a tvoří odvodňovací koryto pro širokou oblast Ovčína a části Parcel. (...)

2017-2 Dodávky energií pro roky 2017-2018

  Záměr: Stejně jako v loňském roce nakupuje obec Středokluky energie pomocí výběrového řízení. Výzva – Dodávky energií  Příloha č. 1 – Tabulka spotřeby 2017-2 – Dotazy 1 Výsledky výběrového řízení: 2017-2 Středokluky protokol Komise – Dodávky energií 2017 – 18 Další příspěvky týkající se projektu:  

Studie zajištění pitné vody a odvodu splaškových vod Černovičky

V roce 2016 byla zadána studie, která prozkoumá možnosti řešení likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody v lokalitě Černovičky. Společnost Aquecon vzešlá z výběrového řízení navrhla 9 variant řešení likvidace splaškový vod a 6 variant zajištění pitné vody.

2016-7-A Rekonstrukce komunikace Na Ovčíně - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

  Záměr: Projektová dokumentace se bude týkat projektu s názvem „Rekonstrukce komunikace Na Ovčíně“ v rozsahu: Rekonstrukce ulice Na Ovčíně na pozemku p.č. 607/1 a 616 v k. ú. Středokluky mezi ulicí Kladenskou a „návsí Na Ovčíně“ (jižní cíp pozemku p. č. 5 k. ú. Středokluky, jedna větev) a č. p….

Projekt 2016-5 Vize obce

Záměr: Předmětem zakázky je závazek uchazeče k provedení díla – vytvoření architektonické vize dalšího rozvoje obce Středokluky, v tomto předpokládaném rozsahu: architektonické zhodnocení veřejných prostranství a objektů obce Středokluky včetně komunikace s občany obce. Návrhy zlepšení jednotlivých prostranství či objektů. Výstupem bude jednoduchá publikace shrnující výsledky průzkumů a řešení. Realizace uskutečněná formou: průzkumu mezi obyvateli…

Projekt 4-2015-C Rekonstrukce MŠ - Realizace

Záměr: Akce je součástí projektu 4-2015 Rekonstrukce prostor pro MŠ Středokluky. Cílem zakázky je rekonstrukce objektu č. p. 102 ve Středoklukách. Termín odevzdání nabídek je 20. 5. 2016 (viz dotaz č.3), předpokládaná cena zakázky 9 139 592,26 Kč bez DPH. Výzva: 00_Zadávací_dokumentace_MŠ_Středokluky 01_ČP_ZKP 02_ČP_EFZ 03_Krycí_list 04_Projektová dokumentace 05_Výkaz výměr 05a_OPRAVENÝ…