Veřejné zakázky

VZ 2018-03B: Dopravní automobil (pro JSDH) - dodávky

18.4. byla vyhlášena veřejná zakázka na dodání hasičského dopravního automobilu, jehož nákup bude podpořen dotacemi MVČR a Středočeského kraje. Více níže: 2018-03 B – Zadávací dokumentace 2018-03 B – Příloha 1 – Technické podmínky 2018-03 B – Příloha 2 – Krycí list 2018-03 B – Příloha 3 – Čestné…

2015-6 D TDI ČOV

Dne 18. 3 . 2019 byla vyhlášena veřejná zakázka na technický dozor investora při intenzifikaci ČOV ve Středoklukách. Více zde: Podklady také zde: http://stredokluky.cz/2015-6/ Vyzva a PPZN Příloha č. 1 – Krycí list Příloha č. 2 – Čestné prohlášení uchazeče (vzor) Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu VZMR Příloha č….

Výsledky zakázky 2016-2-C Výkon technického dozoru - Nástavba základní školy v obci Středokluky

Výsledky výběrového řízní na výkon technického dozoru pro nástavbu ZŠ naleznete na této stránce: 2016-2 Stavební úpravy ZŠ Středokluky v příslušném oddílu. Byla vybrána společnost Kucik, s.r.o., který předložil nejnižší nabídkovou cenu.

2016-7 A Návrh řešení rekonstrukce komunikace Na Ovčíně

V roce 2016 zadala obec zakázku na řešení povrchů komunikací a odvod dešťové vody v lokalitě Na Ovčíně. Záměrem bylo (a stále je) vyřešit povrchy nejzanedbanější komunikace v obci. Tato komunikace nikdy neměla zpevněný povrch a tvoří odvodňovací koryto pro širokou oblast Ovčína a části Parcel. (...)

2017-2 Dodávky energií pro roky 2017-2018

  Záměr: Stejně jako v loňském roce nakupuje obec Středokluky energie pomocí výběrového řízení. Výzva – Dodávky energií  Příloha č. 1 – Tabulka spotřeby 2017-2 – Dotazy 1 Výsledky výběrového řízení: 2017-2 Středokluky protokol Komise – Dodávky energií 2017 – 18 Další příspěvky týkající se projektu:  

Studie zajištění pitné vody a odvodu splaškových vod Černovičky

V roce 2016 byla zadána studie, která prozkoumá možnosti řešení likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody v lokalitě Černovičky. Společnost Aquecon vzešlá z výběrového řízení navrhla 9 variant řešení likvidace splaškový vod a 6 variant zajištění pitné vody.