Veřejné vyhlášky

Oznámení o zpracování Lesních hospodářských osnov Černošice, zařizovací obvod Nižbor

Autor: Městský úřad Černošice Typ: Veřejná vyhláška Název: Oznámení o zpracování Lesních hospodářských osnov Černošice, zařizovací obvod Nižbor Dotčené k.ú.: zařizovací obvod Nižbor Datum oznámení: 19. července 2017  

Oznámení ÚZSVM o výběrovém řízení s následnou aukcí

Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Typ: Druh: Oznámení Název: Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách Dotčené pozemky:  parc.č. 164/33, k.ú. Středokluky Žadatel: Datum oznámení: 8. březen 2017 Možnost vznést připomínky:  do 5. dubna 2017  

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Autor: MÚ Černošice, oddělení dopravy a správy komunikací Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Název: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dotčená komunikace:  silnice III/0072A, silnice III/2405 Kněževes a Nové Středokluky Žadatel:  PROZNAK Praha s.r.o. Datum oznámení: 2. března 2017 Možnost vznést připomínky: