Veřejné vyhlášky

OOP Ochranná pásma primárního radaru TAR a sekundárního radaru MSSR na Letišti Praha – Ruzyně LKPR

Autor: Úřad pro civilní letectví Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Název: Ochranná pásma primárního radaru TAR a sekundárního radaru MSSR na Letišti Praha – Ruzyně LKPR Dotčené kú: Středokluky 757381 Žadatel: Úřad pro civilní letectví Datum oznámení: 16. května 2016 Možnost vznést připomínky:  

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Autor: MÚ Černošice, oddělení dopravy a správy komunikací Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Název: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dotčená komunikace:  silnice III/2405 Středokluky Žadatel:  OMEXON GA Energo s.r.o. Datum oznámení: 15. dubna 2016 Možnost vznést připomínky:  

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Autor: MÚ Černošice, oddělení dopravy a správy komunikací Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Název: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dotčená komunikace:  silnice III/2405 Středokluky Žadatel:  MESKAR SPÍDO s.r.o. Datum oznámení: 24. března 2016 Možnost vznést připomínky:  

Oznámení, že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování ZUR SK v období 2012-2016

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje (...) o z n a m u j e, že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016). Další informace viz přílohy.

OOP Program zlepšování kvality ovzduší

  Autor: Ministerstvo životního prostředí Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Název: Zveřejnění návrhu OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší Dotčené pozemky: zóna Střední Čechy – CZ02 Žadatel: Datum oznámení: 14. června 2015 Možnost vznést připomínky: do 30 dnů ode dne zveřejnění MŽP