Veřejné vyhlášky

Oznámení o zpracování Lesních hospodářských osnov Černošice, zařizovací obvod Nižbor

Autor: Městský úřad Černošice Typ: Veřejná vyhláška Název: Oznámení o zpracování Lesních hospodářských osnov Černošice, zařizovací obvod Nižbor Dotčené k.ú.: zařizovací obvod Nižbor Datum oznámení: 19. července 2017  

Oznámení ÚZSVM o výběrovém řízení s následnou aukcí

Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Typ: Druh: Oznámení Název: Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách Dotčené pozemky:  parc.č. 164/33, k.ú. Středokluky Žadatel: Datum oznámení: 8. březen 2017 Možnost vznést připomínky:  do 5. dubna 2017  

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Autor: MÚ Černošice, oddělení dopravy a správy komunikací Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Název: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dotčená komunikace:  silnice III/0072A, silnice III/2405 Kněževes a Nové Středokluky Žadatel:  PROZNAK Praha s.r.o. Datum oznámení: 2. března 2017 Možnost vznést připomínky:  

Veřejná vyhláška-Magistrát města Kladna

Autor: Magistrát města Kladna, odbor finanční Typ: Veřejná vyhláška Název: Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Datum oznámení: 21. listopadu 2016  

Veřejné projednání návrhu 2.aktualizace ZÚR

Autor: Krajský úřad Středočeského kraje Typ: Veřejná vyhláška Název: Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu 2.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Dotčené k.ú.: Středočeský kraj Datum konání: 29. listopadu 2016 Datum oznámení: 27. října 2016  

OOP Ochranná pásma primárního radaru TAR a sekundárního radaru MSSR na Letišti Praha – Ruzyně LKPR

Autor: Úřad pro civilní letectví Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Název: Ochranná pásma primárního radaru TAR a sekundárního radaru MSSR na Letišti Praha – Ruzyně LKPR Dotčené kú: Středokluky 757381 Žadatel: Úřad pro civilní letectví Datum oznámení: 16. května 2016 Možnost vznést připomínky: