Stavební úřad Hostivice

Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Veřejná vyhláška Název: Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání Dotčené pozemky:  parc.č. 864, 865/2, k.ú. Středokluky Žadatel:  manž.Šarlingerovi Datum oznámení: 2.října 2017

Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Veřejná vyhláška Název: Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Dotčené pozemky:  parc.č. 979/10, k.ú. Středokluky Žadatel:  Ing. Pavel Melíšek Datum oznámení: 31.srpna 2017  

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Veřejná vyhláška Druh: Oznámení Název: Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Dotčené pozemky:  parc.č. st.435, st.436, st.437, st.438, st.439, 597/7, 597/8, k.ú. Středokluky Žadatel: Datum oznámení: 15.prosince 2016  

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Recyklační a distribuční centrum Středokluky

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Oznámení Druh: o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Název: „Recyklační a distribuční centrum Středokluky“ Dotčené pozemky: Kněžívka Žadatel: ČEZ, a.s. Datum oznámení: 20.5. 2015 Možnost vznést připomínky: do 25. 6. 2015

Rozhodnutí stavebního úřadu

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Rozhodnutí Druh: Územní rozhodnutí o umístění stavby Název: „Nové Středokluky – kVN, TS, přestavba NN + přeložka telekomunikačních kabelů“ Dotčené pozemky: p. č. 175 Žadatel: ČEZ, a.s. Datum oznámení: Možnost vznést připomínky: do 15 dnů ode dne jeho oznámení