Záměry obce

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

  Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.   Obec Středokluky zveřejňuje záměr krátkodobého pronájmu na SKLADOVÉ PROSTORY   v ulici Kladenská č. p. 117 ve Středoklukách.   Jedná se o oddělenou halu bez vytápění o ploše 372 m² určenou ke skladovacím účelům. Hala je součástí budovy s č.p.117…

Záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 152

  Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění: Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor v č. p. 152 v obci Středokluky o celkové rozloze 78 m2 zájemci, který předloží nejlepší nabídku (viz výzva zde). Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000…

Zveřejnění záměru pronájmu prostor v č.p.61

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění: Obec Středokluky zveřejňuje záměr pronajmout (prodloužit pronájem) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dříve Telefónica O2): Pozemek o velikosti 8,5 m2 na pozemku p. č. 40/1 k. ú. Středokluky; prostor sloužící k podnikání, a to část střechy Budovy č….

Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 250, 251, 252/1, 253/1 v k. ú. Středokluky

  Zveřejnění záměru prodeje pozemků dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění: Obec Středokluky zveřejňuje záměr odprodat pozemky p. č. 250, 251, 252/1, 253/1 v k. ú. Středokluky o celkové rozloze 778 m2 vlastníkům staveb na nich ležících (č. p. 218-221) za 600 Kč/m2. Obec upozorňuje, že usnesením č. 15/15 ze…