Úřední deska

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č 3/2022

Přijato: 30.5.2022, odpovězeno 13.6.2022, vyvěšeno na elektronické úřední desce 13.6.2022 Dotaz: Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu Zákona č.106/1999 Sb. Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím stanovuje povinným subjektům poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti na žádost fyzických i právnických osob. Povinnými subjekty dle tohoto zákona jsou státní orgány, územní…

Záměr - věcné břemeno na pozemku p.č. 631/1 a 986 v k.ú. Středokluky

Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění. Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 631/1 a na části pozemku p.č.986 v k.ú. Středokluky, obec Středokluky, z důvodu užívání pozemku jako vjezdu na pozemek p.č….

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2/2022

Přijato: 23.5.2022, odpovězeno 31.5.2022, vyvěšeno na elektronické úřední desce 2.6.2022 Dotaz: S ohledem na rozsah – dotaz v příloze.   Odpověď: Vážená paní, k Vaší žádosti ze dne 19.5.2022, evidované u Obecního úřadu Středokluky pod pořadovým číslem 2/2022, Vám sděluji následující: otázky 1) – 27) se nevztahují k činnosti obce Středokluky, k otázce 28) odpovídám NE, k otázce 29) odpovídám…

Oznámení potřebného počtu podpisů na peticích na podporu kandidatury a příslušnost registračních úřadů

Autor: Městský úřad Hostivice Typ: Oznámení Název: Potřebný počet podpisů na peticích na podporu kandidatury a příslušnost registračních úřadů Dotčené pozemky: k.ú. Středokluky Datum oznámení: 1.6.2022

Volby do zastupitelstva obce 2022 - informace pro kandidáty i voliče

Volby do zastupitelstva obce  Veškeré informace a vzory dokumentů naleznete také https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Termín letošních voleb do zastupitelstva obce a 1/3 senátu je předběžně stanoven na 23. a 24. září 2022. Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet…

Zápis z jednání ZO ze dne 11.5.2022

Podklady pro jednání: Dostupné zde. Program: Představení projektu ŘSD – přídatné pruhy, retenční nádrž (Paznocht) Žádost majitele pozemku p.č. 158/87 k.ú. Středokluky – přípojky (Paznocht) Žádost MR & Syn, s.r.o. – výstavba na pozemku č. st. 26, 124/1, 629 k.ú. Středokluky (Paznocht) Žádost od odkup části pozemku p.č. 54/1 v k.ú. Středokluky…