Odpady

Vyúčtování odpadů za rok 2016

Obec Středokluky v roce 2016 (stav k prosinci) zajišťovala: 16 kontejnerů na plasty, 10 kontejnerů na papír, 10 kontejnerů na sklo, 1 kontejner na textil, 1 kontejner na kovy, 1 kontejner na tetrapakové obaly, 1 veřejný kontejner na bioodpad, na 13 lokalitách. K tomu zajišťovala svoz: 387 nádob 110 l, 24 nádob 240 l, 2 nádob 1100 l, 260 zapůjčený nádob na bioodpad. Dále byly v…

Sběr použitého oblečení pomocí sběrných kontejnerů

Na sběr použitého textilu se nachází v obci speciální kontejner, který je v závislosti na naplnění vyprazdňován (jednou za týden až jednou za dva týdny). Ve Středoklukách se nachází na dvoře Obecního úřadu. Co se může do kontejneru odložit? použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní…

VRÁCENÍ NÁDOB NA BIOODPAD

Důrazně žádáme všechny vlastníky nemovitostí, kteří mají z minulých let zapůjčenu NÁDOBU NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD a prozatím neuhradili za tuto službu pro letošní rok stanovenou částku: 400,- Kč za 120 l. 800,- Kč za 240 l. aby tak učinili nebo NÁDOBU VRÁTILI zpět obci, v obou případech DO KONCE KVĚTNA 2015.   K…

Pravidla likvidace bioodpadu v roce 2015

Občané jsou od 1. 1. 2015 povinni třídit biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) rostlinného původu, mají povinnost jej tedy ukládat na místo k tomu určené, nikoli do nádoby na komunální odpad. K likvidaci bioodpadu můžete využít tři metody: KOMPOSTOVÁNÍ NA VLASTNÍM POZEMKU dle běžných pravidel kompostování, obec se nestává původcem…

Vyhláška č.3/2001, č.4/2001, č.2/2004, č.2/2006, dodatek k vyhlášce 3/2001

Vyhláška č.3/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vyhláška č.4/2001 – Obecně závazná vyhláška obce Středokluky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vyhláška č.2/2004- Obecně závazná…