Odpady

Sběr baterií na OÚ

Obec Středokluky se nově oficiálně zapojila do sběru baterií. Minulý týden byla podepsaná smlouva s organizací kolektivního systému zpětného sběru baterií Ecobat. Již dříve byly na obci umístěny papírové krabičky „Ecocheese“. Nyní máme jednu velkou (viz fotografie níže). Můžete tedy baterie odkládat nejen během sběru nebezpečných…

Vyúčtování odpadů za rok 2016

Obec Středokluky v roce 2016 (stav k prosinci) zajišťovala: 16 kontejnerů na plasty, 10 kontejnerů na papír, 10 kontejnerů na sklo, 1 kontejner na textil, 1 kontejner na kovy, 1 kontejner na tetrapakové obaly, 1 veřejný kontejner na bioodpad, na 13 lokalitách. K tomu zajišťovala svoz: 387 nádob 110 l, 24 nádob 240 l, 2 nádob 1100 l, 260 zapůjčený nádob na bioodpad. Dále byly v…

Sběr použitého oblečení pomocí sběrných kontejnerů

Na sběr použitého textilu se nachází v obci speciální kontejner, který je v závislosti na naplnění vyprazdňován (jednou za týden až jednou za dva týdny). Ve Středoklukách se nachází na dvoře Obecního úřadu. Co se může do kontejneru odložit? použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní…

VRÁCENÍ NÁDOB NA BIOODPAD

Důrazně žádáme všechny vlastníky nemovitostí, kteří mají z minulých let zapůjčenu NÁDOBU NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD a prozatím neuhradili za tuto službu pro letošní rok stanovenou částku: 400,- Kč za 120 l. 800,- Kč za 240 l. aby tak učinili nebo NÁDOBU VRÁTILI zpět obci, v obou případech DO KONCE KVĚTNA 2015.   K…