Kanalizace

Studie zajištění pitné vody a odvodu splaškových vod Černovičky

V roce 2016 byla zadána studie, která prozkoumá možnosti řešení likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody v lokalitě Černovičky. Společnost Aquecon vzešlá z výběrového řízení navrhla 9 variant řešení likvidace splaškový vod a 6 variant zajištění pitné vody.

Projekt 6-2015-B: Dotační poradenství intenzifikace ČOV

Záměr: Dle stanoviska nadřízených úřadů naše čistírna odpadních vod nesplňuje přísné limity pro vypouštění odpadních vod do Zákolanského potoka. Proto musí obec přistoupit k její intenzifikaci či výstavbě úplně nové. Abychom mohli dosáhnout na dotace, musí být kvalitně vytvořena žádost. Proto se obec rozhodla najmout společnost, která nám tuto žádost…

Projekt 6-2015-A: Projekt intenzifikace ČOV

Záměr: Dle stanoviska nadřízených úřadů naše čistírna odpadních vod nesplňuje přísné limity pro vypouštění odpadních vod do Zákolanského potoka. Proto musí obec přistoupit k její intenzifikaci či výstavbě úplně nové. Výzva: Intenzifikace ČOV – Zadání Studie intenzifikace ČOV Středokluky Intenzifikace ČOV – Příloha č. 2 Smlouva o dílo[vc_empty_space…