Rozpočet na rok 2017

publikováno 28. 12. 2016

Rozpočet:

Zastupitelstvo obce Středokluky schválilo na svém jednání dne 19. prosince 2016 rozpočet na rok 2017. Rozpočet je schválen „na paragrafy“. Ve vedlejším listu je předpokládaný rozpis do položek.

Plánované příjmy jsou ve výši 16 959 334,- Kč, plánované výdaje ve výši 25 506 153,73,- Kč. Rozpočet je plánovaný jako výrazné schodkový. Plánovaný schodek bude ve výši 8 546 819,73,- Kč. Ovšem dle zkušeností a pesimistickému přístupu k rozpočtování je pravděpodobné, že bude výrazně nižší. Schodek bude financován z přebytků minulých let, které kumulovaně dosáhly 13 mil. Kč.

Rozpočet je přiložen v XLS.

Více k návrhu a rozpočtovým prioritám zde.

Rozpočet 2017 – s návrhem rozpisu do položek a investicemi