Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Rozpočet na rok 2018

12.11.2017 byl schválen rozpočet na rok 2018. Jedinou změnou bylo navýšení o nezaplacenou část nákupu budovy č.p.117.

Rozpočet 2018 - paragrafy (PDF)

Rozpočet 2018 - paragrafy (XLSX)

Rozpočet 2018 - položky (XLSX)

24. 11. 2017 byl vyvěšen na úřední desku Návrh rozpočtu 2018

Návrh rozpočtu rozepsaný po položkách s vysvětlením jejich užití a v druhé záložce dle paragrafů naleznete ZDE. Konečný rozpočet bude schválen po paragrafech (např. činnost místní správy).

Vyjádřit se lze do příštího jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 11.12. 2017.

Rozpočet byl vytvořen pesimistický v příjmech i výdajích. Bohužel je pravděpodobné, že všechny plánované akce nestihneme.

Druhým problémem je "riziko" čistírny odpadních vod, která se pravděpodobně příští rok začne realizovat.

Předpokládaný stav účtu k 1.1. 2018      8 500 000,00 Kč
Plánovaný přebytek rozpočtu v roce 2018 -    3 010 539,00 Kč
Předpokládaný stav účtu k 1.1. 2019      5 489 461,00 Kč
Největší plánované akce pro rok 2018 Odhad výdajů
 Rekonstrukce zahrady MŠ      3 000 000,00 Kč
 Multifunkční školní hřiště      3 000 000,00 Kč
 Oprava komunikace Pod Sedličkami      2 000 000,00 Kč
 Bezpečná chůze (chodníky Nové Středokluky, Na Běloky)      1 000 000,00 Kč
 Přechod přes trať Nové Středokluky      1 000 000,00 Kč
 Součet za všechny objednané projekce (ČOV, komunikace)      1 500 000,00 Kč
 Cesta "Nad skálou" (přerušený úsek od "Břízek" k "Velkému háji")          100 000,00 Kč
 Dokončení územního plánu          250 000,00 Kč
 Oprava komunikace v Nových Středoklukách          350 000,00 Kč
 Oprava kanalizace          320 000,00 Kč
 ZŠ druhý stupeň - zahrada, toalety a sklad          500 000,00 Kč