Rozhodnutí SÚ Hostivice

publikováno 2. 11. 2016
Autor: Stavební úřad Hostivice
Typ: Veřejná vyhláška
Druh: Rozhodnutí
Název: Rozhodnutí o umístění stavby
Dotčené pozemky:  parc.č. 270/11, 270/22 ,644/2 a 689/1, k.ú. Středokluky
Žadatel:
Datum oznámení: 2. listopadu 2016
Možnost vznést připomínky:  15 dnů ode dne oznámení