Rozhodnutí SÚ Hostivice

publikováno 26. 8. 2016
Autor: Stavební úřad Hostivice
Typ: Veřejná vyhláška
Druh: Rozhodnutí
Název: Územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků
Dotčené pozemky:  parc.č. 272/3, k.ú. Středokluky
Žadatel:
Datum oznámení: 26. srpna 2016
Možnost vznést připomínky:  15 dnů ode dne oznámení