Rozhodnutí stavebního úřadu

publikováno 16. 2. 2015
Autor: Stavební úřad Hostivice
Typ: Rozhodnutí
Druh: Územní rozhodnutí o umístění stavby
Název: „Nové Středokluky – kVN, TS, přestavba NN + přeložka telekomunikačních kabelů“
Dotčené pozemky: p. č. 175
Žadatel: ČEZ, a.s.
Datum oznámení:
Možnost vznést připomínky: do 15 dnů ode dne jeho oznámení