Návrhy jízdních řádů po integraci do IDS ROPID

publikováno 17. 5. 2017

Organizace ROPID uvolnila návrhy jízdních řádů linek 322 a 322, které vzniknou přečíslování linek A22 a A23.

Ve všední dny přibude (bez linek ČSAD Slaný) ve směru z Prahy 10 spojů (43 oproti 33), ve směru do Prahy pak 7 spojů (39 oproti 32). O víkendu přibudou spoje v každém směru (19 ku 15). Starosta vytvořil srovnávací tabulku a zaslal několik dotazů. Pokud máte dotazy, zašlete je prosím obci emailem co nejdříve.

Komentář společnosti ROPID:

322 Praha, Nádraží Veleslavín – Kladno, Autobusové nádraží

  • Linka je dle požadavku obcí vedena přes zastávku „Praha, Letiště Václava Havla“, tzn. že zajíždí i k „novému“ letišti k Terminálům 1 a 2
  • Pro obce jsou zajištěny spoje na začátky a konce směn na Letišti Václava Havla Praha, především pak ráno na 6. hodinu a odpoledne na 18. hodinu a zpět po 18. a 22. hodině. Abychom vyhověli požadavku obce Hřebeč na zajištění rychlejšího spoje především na/z Letiště Václava Havla Praha, jsou vybrané spoje (jedná se o 4 spoje v pracovní dny ráno ve směru do Prahy a o 3 páry spojů o víkendech) vedeny zrychleně z Hřebče rovnou do Lidic (nebo naopak z Lidic rovnou do Hřebče) bez zajíždění spojů do Buštěhradu! Je to dáno tím, že z Buštěhradu se cestující na Letiště Václava Havla dostanou především linkou 324, která bude zejména v ranní špičce pracovního dne jezdit ve velmi krátkých intervalech a pojede po dálnici D7, takže se obyvatelé Buštěhradu rozhodně nemusejí bát zhoršení dopravní obslužnosti města.
  • Zejména pro obce Makotřasy a Lidice jsou zajištěny školní spoje pro děti dojíždějící do ZŠ Buštěhrad. Ráno by školní autobus dojel do zastávky „Buštěhrad, U Školy“ v 07:28 hod., odpoledne by odjížděl ve 13:03, 13:58 a 15:33 hod. (tj. po 5. a 6. vyučovací hodině vč. oběda + po odpoledním vyučování po 8. vyučovací hodině).
  • Dle požadavku obce Kněževes a města Buštěhrad je v pracovní dny zajištěn první ranní spoj z Prahy do Kladna dle současného stavu linky A22, tzn. že z Kněževse jede první spoj do Kladna ve 04:36 hod., z Buštěhradu pak ve 04:54 hod. O sobotách a nedělích dnes takový spoj na lince A22 není, proto jej nezavádíme ani na integrované lince 322 (není to momentálně ani možné z oběhových důvodů vozidel).

323 Praha, Nádraží Veleslavín – Koleč, Zámek

  • Linka je dle požadavku obcí vedena mimo zastávku „Praha, Letiště Václava Havla“, stěžejní zastávkou je tedy „Praha, U Hangáru“.
  • I na lince 323 jsou pro obce zajištěny spoje na začátky a konce směn na Letišti Václava Havla Praha, stejně jako je tomu u linky 322 (na letiště na 6. a 18. hodinu, zpět od 18. a 22. hodiny).
  • Pro obce jsou zajištěny školní spoje pro děti dojíždějící do ZŠ Středokluky a Kněževes, ráno je to spoj v 07:10h z Kolče (víceméně současný stav), odpoledne pak spoje z Nádraží Veleslavín ve 12:50, 13:35 a 15:25 hod.
  • Poslední spoj (z Nádraží Veleslavín ve 22:15h) je veden až do Kolče.
  • Pokud budou obce požadovat ještě zajištění pozdějšího spoje (kolem půlnoci), je možné zavést 1 pár spoj v trase „Koleč, Zámek – Kněževes, U Nádraží“ se zajištěním přípojů k lince 322 (autobus by se otáčel v Kněževsi v ul. Na Staré silnici v otočce u logistického areálu). Tento půlnoční spoj však bude nutné financovat ze strany dotčených obcí!
  • Rychlíkové spoje pro obce Stehelčeves a Dřetovice jsou v pracovní dny zajištěny víceméně v současných časových polohách stávající linky A23.

Na dotaz proč některé spoje projíždí Středokluky ve stejný čas bylo odpovězeno, že spoje jsou cíleny primárně pro pracovníky letiště a žáky škol. Proto také některé spoje 322 končí již na letišti s možností přestupu na 323 na Veleslavín. 

Integrace by měla proběhnout k 20. srpnu 2017. Integrace linek provozovaných ČSAD Slaný budou integrovány s další vlnou (předpoklad – duben 2018).