Rozpočtové opatření č. 3/2015

publikováno 13. 1. 2016

Starosta obce dle usnesení 86/15 ze dne 21.12. 2015 provedl ke dni 31. 12. 2015 rozpočtové opatření č.3/2015.

Ke konci roku 2015 byly příjmy ve výši 18 671 210,39 Kč, výdaje 14 121 204,34 Kč. Přebytek rozpočtu je tedy ve výši 4 550 006,05 Kč.