Rozpočtové opatření č. 2/2015

publikováno 23. 12. 2015

Zastupitelstvo obce Středokluky na svém jednání dne 21. prosince 2015 schválilo rozpočtové opatření, při kterém upřesnilo letošní příjmy a výdaje. Plánované příjmy byly navýšeny na 17 684 356,26 Kč z 16 371 230,- Kč, především díky navýšení daňových příjmů. Výdaje byly naopak sníženy z 16 042 619,18 Kč na 13 868 491,88 Kč upřesněním výdajů během roku. Jelikož obec hospodařila šetrně a vytváří rezervy na spolufinancování velkých investičních akcí, vychází přebytek letošního rozpočtu na 3 815 864,38 Kč, avšak pravděpodobně ještě vzroste o další daňové příjmy z druhé poloviny prosince a po zaplacení některých pohledávek, výdaje by neměly již vzrůst. Zastupitelstvo také předalo pravomoc provést poslední rozpočtové opatření na konci roku starostovi obce.