Rozpočtové opatření č. 2017-1

publikováno 12. 4. 2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 87/15 ze dne 19. 12. 2016 schvaluje starosta obce Ing. Jaroslav Paznocht rozpočtové opatření, kterým se mění položky:

I. Rozpočtové příjmy (Kč)
Paragraf Položka Text Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Rozp. opatření – Změna Rozp. opatření
Po změně
a b 1 2  3 4
  0000 – –
0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 0 702 591 702 591
0 4112 Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta. 155 600 155 600 37 700 193 300
  3726 – Využívání a zneškodňování ostat. odpadů
3726 2111 Příjmy z poskytování služeb 83 200 83 200 8 000 91200

Rozpočtové příjmy se zvýší na 17 707 625,- Kč, rozpočtové výdaje se nemění, zůstávají
ve výši 25 506 153,73, – Kč.

Změna je platná od 12. 4. 2017