Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Plán rozvoje osady Nové Středokluky

Plán prací:

✅Zadání

✅Analýza veřejných informací

✅Setkání nad mapou s občany osady (15.2.2020)

✅Zpracování výsledků

✅Vytvoření mapy

✅Připomínkování mapy (do 7. 5. 2020)

✅Aktualizace mapy dle připomínek

✅Veřejné představení a projednání návrhu (6. 6. 2020)

📝Připomínkování návrhů

⛔Finální návrh

Autorem PROČ je urbanistická kancelář ONplan z Prahy.

Logo

Tato společnost se zaměřuje na urbanismus a plánování s pomocí participativních metod. Zároveň také administruje architektonické soutěže.

Mezi výsledky její práce patří například Strategický plán města Hostivice

O PROČ se stará mezinárodní tým v čele s Karolínou Koupalovou.

Více se o společnosti ONplan dozvíte na jejich webu: http://www.onplanlab.com/

Co je Plán rozvoje osady Nové Středokluky (PRONS)

Cílem PROČ je společně vytvořit soupis největších problémů osady Černovičky a především navrhnout opatření, která povedou k všestrannému rozvoji života a zlepšení životních podmínek jejich obyvatel.

K jeho přípravě je zvolena participativní metoda, jsou tázáni občané, aktéři rozvoje i obec.

Výstupem bude skládací mapa obsahující opatření a plán jejich plnění.

O osadách si přečtěte zde: http://stredokluky.cz/osady/

NÁVRH PRONS

Návrh PRONS naleznete zde: A3_navrh_NS_compressed (PDF)

Vážení sousedé,

obec Středokluky pokračuje v přípravě Plánu rozvoje osady Nové Středokluky. Během druhého setkání s občany osad, kde byla představena jednotlivá opatření se zúčastnilo velké množství lidí, kterým velice děkujeme. Podněty z tohoto setkání, ale i podněty obce a další dostupné informace jsou zpracovány na přiložené mapě-návrhu opatření. Před dokončením Plánu se na vás ještě jednou obracíme s žádostí o spolupráci.

Pokud zjistíte, že v přiloženém chybí něco, co vás v Nových Středoklukách trápí, že tam je něco nesprávně nebo to není správně interpretováno, napište nám to. Vaše podněty budou ještě zohledněny a případně doplněny do finální verze Plánu.

Své připomínky prosím vyplňte online nebo zodpovězte otázky na sousední stránce a předejte nám některým z dále uvedených způsobů  nejpozději do 30. 6. 2020:

 • Vyplněním ankety - https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/prons
 • Elektronicky na obec@stredokluky.cz / koupalova@onplanlab.com
 • Písemně na adresu: Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky
 • Do schránky na dveřích obecního úřadu
 • Do schránky u obecní nástěnky na okraji Nových Středokluk (bude instalována co nejdříve)

Po zapracování Vašich podnětů bude připravena návrhová část Plánu rozvoje osady Nové Středokluky určující několik opatření, které povedou ke zlepšení života ve vašem okolí.

Pokud budete vyplňovat anketu jinak než v aplikaci Mobilní rozhlas, zodpovězte tyto otázky:

 1. Jméno:
 2. V analýze mi přijde důležité:
 3. V analýze mi přijde nedůležité:
 4. V životě jsem se nesetkal s tímto problémem z analýzy:
 5. V analýze mi chybí:
 6. Další podněty a připomínky:

Děkujeme.

Tento návrh byl zveřejněn dne 11. 6. 2020:

 • Nástěnka v Nových Středoklukách
 • Nástěnka "Pod kaštany" ve Středoklukách
 • Vložen do každé schránky v osadě
 • Zveřejněn na webu obce na stránce PRONS a jako událost
 • Zveřejněn na FB obce
 • Dostupný v kanceláři OÚ Středokluky

Připravuje se:

 • Zaslán pomocí mobilního rozhlasu do aplikace a pomocí SMS (těm, co mají zájem o Nové Středokluky)
 • Zaslána pomocí mobilního rozhlasu do emailu (eKluk) těm, kdo mají zájem o Nové Středokluky

Veřejné představení návrhu opatření proběhlo 6. června 2020 od 10:00 vzhledem ke špatnému počasí v Obecní servise.

Autoři představili návrh opatření, které následně prodiskutovali s veřejností.

dsc_0455

NÁVRH ANALYTICKÉ ČÁSTI PRONS - mapa

Analytickou část naleznete zde: http://stredokluky.cz/a3_ns_analyza-mapa_ver1/ (PDF)

Vážení sousedé,

obec Středokluky pokračuje v přípravě Plánu rozvoje osady Nové Středokluky. Prvního setkání obyvatel osad nad mapou se zúčastnilo velké množství lidí, kterým velice děkujeme. Podněty z tohoto setkání, ale i podněty obce a další dostupné informace jsou zpracovány na přiložené mapě-analýze. Před dokončením analytické části Plánu se na vás ještě jednou obracíme s žádostí o spolupráci.

Pokud zjistíte, že v přiložené analýze chybí něco, co vás v Nových Středoklukách trápí, že tam je něco nesprávně nebo to není správně interpretováno, napište nám to. Vaše podněty budou ještě zohledněny a případně doplněny do analýzy-mapy.

Své připomínky prosím vyplňte online nebo zodpovězte otázky na sousední stránce a předejte nám některým z dále uvedených způsobů nejpozději do 7. 5. 2020:

 • Vyplněním ankety - https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/prons
 • Elektronicky na obec@stredokluky.cz / koupalova@onplanlab.com
 • Písemně na adresu: Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky
 • Do schránky na dveřích obecního úřadu
 • Do schránky u obecní nástěnky na okraji Nových Středokluk (bude instalována co nejdříve)

Po zapracování Vašich podnětů bude připravena návrhová část Plánu rozvoje osady Nové Středokluky určující několik opatření, které povedou ke zlepšení života ve vašem okolí.

Pokud budete vyplňovat anketu jinak než v aplikaci Mobilní rozhlas, zodpovězte tyto otázky:

 1. Jméno:
 2. V analýze mi přijde důležité:
 3. V analýze mi přijde nedůležité:
 4. V životě jsem se nesetkal s tímto problémem z analýzy:
 5. V analýze mi chybí:
 6. Další podněty a připomínky:

Děkujeme.

Tento návrh byl zveřejněn dne 24. 4. 2020:

 • Nástěnka v Nových Středoklukách
 • Nástěnka "Pod kaštany" ve Středoklukách
 • Vložen do každé schránky v osadě
 • Zveřejněn na webu obce na stránce PRONS a jako událost
 • Zveřejněn na FB obce
 • Dostupný v kanceláři OÚ Středokluky
 • Zaslána pomocí mobilního rozhlasu do emailu (eKluk)