Přeložka silnice II/240 (D7-D8) - úsek mezi rychlostní dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II.třídy č. II/101

publikováno 13. 5. 2019

Informace o doplněné dokumentaci a o možnosti do dokumentace nahlížet.

Přílohy