Vyjádření k integraci naší obce do systému PID - Aktualizováno

publikováno 4. 9. 2017

Zapojení Středokluk do systému PID vázne především ze strany ČSAD Kladno. Pravidelně dochází k neodjetí spojů během celého dne (sledujte změny na stránkách PID). Obec je velice znepokojena tímto problémem, a proto již zaslala stížnost na Magistrát Hlavního města Prahy a také na Středočeský kraj (resp. jejich organizacím ROPID a IDSK). Dle pracovníku zmíněných organizací se připravuje vytýkací dopis směrem k ČSAD Kladno, které před integrací slíbilo bezproblémové zajištění provozu. Z důvodu nedostatku řidičů je jediným nově zaintegrovaným dopravcem, který má výrazné problémy.

Pokud se chcete ujistit, že Váš spoj pojede, sledujte prosím stránky www.pid.cz. Na těchto stránkách naleznete také odjezdové tabule pro jednotlivé zastávky, kde můžete zjistit na základě sledování GPS zpoždění spoje (ne všechny vozy jsou jím vybaveny).

Velice nás mrzí, že k tomuto problému dochází a věříme, že nebude pokračovat.

Aktualizace k 4.9. 2017 – problémy nadále probíhají. Dnes nejvíce na 322. ČSAD Kladno vrátilo licenci na linku 323, kterou bude od čtvrtka jezdit jiný dopravce (viz např. zde). Věříme, že se situace poté stabilizuje.

Vyjádření Středočeského kraje: ZDE 1.9.

Vyjádření společnosti ROPID:

ROPID a IDSK požaduje stabilizaci dopravy na Kladensku nejpozději od pondělí 4. 9. 2017 (k 1.9.2017)

(společná tisková zpráva ROPID a IDSK)

V pondělí 4. září 2017 očekáváme další nápor nových cestujících – děti půjdou po prázdninách poprvé do školy. Proto je pro organizace ROPID a IDSK prioritou zajištění dopravní obslužnosti dle platných jízdních řádů a co nejrychlejší obnovení důvěry ve veřejnou dopravu po rozsáhlých výpadcích provozu během prvního týdne po integraci dopravy na Kladensku do systému Pražské integrované dopravy.

Oba organizátoři dopravy očekávají, že dopravce ČSAD MHD Kladno zajistí od pondělí 4. 9. 2017 ve spolupráci s ostatními dopravci plný počet spojů. K výpadkům v provozu v takovém rozsahu, jaký jsme zažili v tomto týdnu, již nesmí dojít,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu cestujících zejména mezi Prahou a Kladnem dojde k operativnímu posílení provozu na linkách ostatních dopravců. „Na lince 399 z Kladna do Prahy provozované dopravcem Kateřina Kulhánková – EXPRESCAR připravujeme od 4. září posílení provozu, ve špičkách bude na vybrané spoje nasazen kloubový autobus a ještě bude kapacitu operativně posilovat další standardní autobus,“ říká Martin Jareš, zástupce ředitele IDSK pro dopravu.

„V pondělí 4. září vzhledem k očekávanému přílivu dalších cestujících nasadíme do terénu maximum informátorů a dispečerů, aby mohli poskytovat informace cestujícím přímo v terénu,“ dodává Petr Tomčík.

Společně s dopravci bude ROPID a IDSK spolu s dopravci nadále intenzivně pracovat na doladění dalších nedostatků, ať už po stránce jízdních řádů, vybavení vozidel a zastávek, tak i v oblasti zlepšení informovanosti cestujících. Po jednání mezi ROPID, IDSK a krajským úřadem Středočeského kraje dopravce přislíbil dovybavit všechna zbývající vozidla v rámci MHD Kladno systémem pro sledování aktuální polohy, abychom měli my i cestující detailní přehled o skutečném provozu, a také okamžité zlepšení komunikace s dispečinkem dopravce.

 

První poznatky z integrace doprava na Kladensku (k 31.8.2017)

Integrace dopravy na Kladensku změnila jízdní řády desítek autobusových linek v Kladně a okolí a v pondělí 28. 8. 2017 zažil nový systém první zatěžkávací zkoušku. I přes mimořádný rozsah takové změny proběhl přechod na nový systém relativně uspokojivě. Na nově integrované linky vyjelo také 27 nových nízkopodlažních klimatizovaných autobusů dopravce ČSAD MHD Kladno, které zvyšují úroveň cestování nejen na páteřní lince 300, ale i na dalších regionálních spojích. Další nové autobusy budou následovat během podzimu i u dalších nově zapojených dopravců na páteřních rychlíkových linkách 330 a 399. Postupně se daří snižovat počáteční zpožďování některých spojů vlivem pomalejšího odbavování cestujících a jejich seznamování s novým systémem, stále však přetrvává vynechávání některých spojů dopravce ČSAD MHD Kladno.

 „V klíčových přestupních bodech pomáhají cestujícím lépe se v novém systému zorientovat informátoři organizací ROPID a IDSK, společným úsilím se daří postupně zrychlovat odbavení při nástupu do autobusů a tím i snižovat zpoždění spojů. Cestujícím jsme již rozdali desetitisíce jízdních řádů a dalších informačních letáků a zodpověděli stovky dotazů jak přímo na místě, tak i přes telefonickou infolinku nebo sociální sítě,“ uvádí ředitel ROPID Petr Tomčík.

I když se podařilo snížit počet výpadků, které se nepříjemně dotkly cestujících v Kladně i okolí, stále přetrvává u dopravce ČSAD MHD Kladno odříkání některých spojů z důvodu nedostatku řidičů. Aby bylo možné cestujícím garantovat úplnost informací o případných výpadcích či dalších mimořádnostech, bude potřeba zlepšit komunikaci ze strany dispečinku tohoto dopravce a také urychleně dovybavit část autobusů ČSAD MHD Kladno sledovacím systémem, což je základem pro plnění standardů PID.

„Středočeský kraj, hlavní město Praha a město Kladno společně zaplatili hodně peněz, aby měli lidé na Kladensku kvalitnější a výhodnější cestování. Jako největší dopravce na Kladensku nejvíce těchto peněz dostane ČSAD MHD Kladno. Věřím, že se tedy bude i nejvíce snažit, aby nedocházelo k výpadkům spojů na jeho linkách,“ dodává Věra Kovářová, předsedkyně Výboru pro dopravu Středočeského kraje.

Nutno dodat, že ostatní nově zapojení dopravci (AUTODOPRAVA LAMER, ČSAD Slaný, Kateřina Kulhánková – EXPRESCAR a POHL Kladno) zajišťují provoz na svých linkách bez větších komplikací.

„Ostatní dopravci na Kladensku své vozy na integrované linky vypravují. Věřím tedy, že situaci vyřeší ku prospěchu cestujících i dopravce ČSAD MHD Kladno,“ doplňuje radní Středočeského kraje pro oblast dopravy František Petrtýl.

Ze strany obou organizátorů dopravy (ROPID i IDSK) je a bude maximální snaha zajistit společně s dopravci co nejkvalitnější službu cestujícím a docílit dodržování standardů, běžných v ostatních oblastech pokrytých Pražskou integrovanou dopravou. „U každé takto rozsáhlé změny bude nutné mnoho věcí doladit za provozu a věnovat tomuto procesu maximální pozornost a snahu. To samé očekáváme i od dopravců, kteří provoz na nově integrovaných linkách zajišťují,“ dodává Petr Tomčík.

viz: https://pid.cz/prvni-poznatky-z-integrace-dopravy-na-kladensku/