Posuzování vlivů na životní prostředí - předání dokumentace

publikováno 20. 7. 2017
Autor: Krajský úřad Středočeského kraje
Typ: Posuzování vlivů na životní prostředí
Druh: Předání dokumentace
Název: Přeložka silnice II/240 (D7-D8)-úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II.třídy II/101
Dotčené pozemky:
Žadatel:
Datum oznámení: 20.července 2017
Možnost vznést připomínky: do 30 dnů ode dne 20.7.2017

Dokumentaci naleznete zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1945