Návrh - Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

publikováno 2. 12. 2019

Obec Středokluky zveřejňuje návrh Obecně závazné vyhlášky obce Středokluky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Veškeré připomínky a návrhy mohou být vzneseny na jednání zastupitelstva 18. prosince 2019. 

Vyhláška – odpady 2019 – návrh (PDF)