Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

publikováno 18. 11. 2019
Autor: Stavební úřad Hostivice
Typ: Oznámení
Název: Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Dotčené pozemky: pozemek parc.č. 144/1, 627/5, k.ú. Středokluky
Žadatel: manželé Ryzákovi
Datum oznámení: 15. listopadu 2019