Oznámení ÚZSVM o výběrovém řízení s následnou aukcí

publikováno 28. 6. 2017
Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Typ:
Druh: Oznámení
Název: Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách
Dotčené pozemky:  parc.č. 164/33, k.ú. Středokluky
Žadatel:
Datum oznámení: 28. června 2017
Možnost podat nabídku:  do 27. července 2017