Oznámení ÚZSVM o výběrovém řízení s následnou aukcí

publikováno 8. 3. 2017
Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Typ:
Druh: Oznámení
Název: Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách
Dotčené pozemky:  parc.č. 164/33, k.ú. Středokluky
Žadatel:
Datum oznámení: 8. březen 2017
Možnost vznést připomínky:  do 5. dubna 2017

 

Přílohy