Oznámení o době a místě konání voleb 2021

publikováno 23. 9. 2021

Starosta obce Středokluky podle § 15 odst 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých   dalších   zákonů, ve   znění pozdějších   předpisů (dále jen zákon),

oznamuje:

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

                       v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin    a

                       v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

  1. Místem konání voleb
  • ve volebním   okrsku   č.   1 je   volební   místnost    Školská 104 pro   voliče   bydlící   v obci Středokluky
  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
  2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební   místnosti.
  3. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

Jaroslav Paznocht

starosta obce Středokluky