Zápis zastupitelstva obce z 10.8.2016

publikováno 19. 8. 2016

Podklady pro jednání:

Dostupné: ZDE

Program:

 1. MŠ – průběh stavby.
 2. Veřejná zakázka – oprava bytů č. p. 68.
 3. Veřejná zakázka – nákup strojů na údržbu zeleně.
 4. Veřejné zakázky – projekce a rekonstrukce komunikací.
 5. Veřejné zakázky – renaturalizace toků.
 6. Oslavy obce.
 7. Dotace spolkům.
 8. Rozpočtové opatření.
 9. Věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ.
 10. Územní plán.
 11. Diskuze

Usnesení:

Usnesení č. 43/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vícepráce při rekonstrukci mateřské školy ve výši 1 897 962,38 Kč na výměnu stropní konstrukce z důvodu nákazy dřevokaznou houbou.

Usnesení č. 44/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje firmu OTISTAV, s.r.o. k realizaci zakázky „Středokluky – oprava bytů č. p. 68“ (2016-3).

Usnesení č. 45/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku „Dodávka strojů k údržbě zeleně 2 (2016-5)“. Zároveň pověřuje komisi ve složení Ing. Martin Hlava, Ing. Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel, náhradník Ing. Petr Melíšek. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí.

Usnesení č. 46/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku Projekce rekonstrukce komunikace Na Ovčíně a likvidace dešťových vod. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Martin Hlava, Miloslav Kozel, Ing. Petr Melíšek, náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí.

Usnesení č. 47/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku Projekce rekonstrukce komunikace Nové Středokluky. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ludmila Barbier, Ing. Jan Červenka, RNDr. Lenka Duchajová, Dis., náhradník Martin Hlava ml.. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí.

Usnesení č. 48/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku Projekce pěšího spojení obce Středokluky a obce Běloky a spojení obce Středokluky a místní části Nové Středokluky. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Jan Červenka, RNDr. Lenka Duchajová Dis., Miloslav Kozel, náhradník Mgr. Lenka Gutová, MBA. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí.

Usnesení č. 49/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku Renaturalizace přítoku mezi vodní nádrží a rybníkem Pod Panskou. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Lenka Duchajová, Dis., Mgr. Lenka Gutová, MBA, Ing. Petr Melíšek, náhradník Ludmila Barbier. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí.

Usnesení č. 50/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku Renaturalizace Zákolanského (Dolanského) potoka mezi obcí Běloky a rybníkem Pod Panskou. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Lenka Duchajová, Dis., Mgr. Lenka Gutová, MBA, Ing. Petr Melíšek, náhradník Ludmila Barbier. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy s dodavatelem vybraným výběrovou komisí.

Usnesení č. 51/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Mimořádný dotační program č. 2/2016 s celkovou dotací 100 tis. Kč.

Usnesení č. 52/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje dar Sokolu Středokluky ve výši 30 000 Kč na opravy a výmalbu sokolovny ve Středoklukách.

Usnesení č. 53/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2016 s příjmy ve výši 16 417 648,- Kč a výdaji ve výši 23 214 275,- Kč.

Usnesení č. 54/16: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k podpisu smlouvy IV-12-6020155/1 – Středokluky p. č. 901 – kNN.

Usnesení č. 55/16 Zastupitelstvo obce Středokluky ruší usnesení č. 35/16 ze dne 31. 5. 2016 a pověřuje starostu k vypracování návrhu dodatku smlouvy s Ing. Arch. Lubomírem Meinerem k zapracování změny návrhu územního plánu na základě požadavku Rady Středočeského kraje a dopracování územního plánu.