Zápis z jednání OZ 28.června 2016

publikováno 8. 7. 2016

Podklady pro jednání:

Dostupné: ZDE

Program:

  1. Závěrečný účet obce + účetní závěrka.
  2. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Středokluky.
  3. Věcné břemeno p. č. 910 k. ú. Středokluky.
  4. Fotbalové hřiště.
  5. Dotace Středočeského kraje.
  6. Územní plán.
  7. Diskuze

Usnesení:

Usensení č. 36/16Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě v souladu s doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

Usnesení č. 37/16Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2015. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě nedostatků v souladu s doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

Usnesení č. 38/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Středokluky se ztrátou ve výši 62 489,21 Kč, schodek bude pokryt z rezervního fondu školy.

Usnesení č. 39/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 910 – ostatní komunikace v k.ú. Středokluky ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v délce 12,7 m dle geometrického plánu č. 871-75/2016.

Usnesení č. 40/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výpůjčku budovy, sportoviště a rekreační plochu – „fotbalové hřiště“ ležící na pozemcích či jejich částech p.č. 53/14, 53/15, 53/16,211 a 541 v k.ú. Středokluky FK Středokluky na dobu 10 let.

Usnesení č. 41/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace na akci Oslavy výročí 700 let obce Středokluky ve výši 120 000 Kč ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na 2016.

Usnesení č. 42/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace na projekt Změna územního plánu obce Středokluky ve výši 162 250 Kč ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst 2016.

Přílohy