Zápis z jednání OZ 31.5. 2016

publikováno 2. 6. 2016

Podklady pro jednání:

Dostupné: ZDE

Program:

  1. Veřejná zakázka – Realizace MŠ.
  2. Veřejná zakázka – Technický dozor investora – MŠ.
  3. Dar části pozemku p. č. 169/3 (zahrada MŠ)
  4. Veřejná zakázka – Dveře ZŠ, sklad a sociální zařízení ZŠ.
  5. Veřejná zakázka – rekonstrukce dvou bytů č. p. 68
  6. Žádost o revokaci usnesení č.25/16 ze dne 9. 5. 2016.
  7. Diskuze

Usnesení:

Usnesení č. 27/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje společnost MTStav Příbram, s.r.o.  (IČ: 272 40 088) s celkovou nabídkou 5 890 790,75 Kč bez DPH k realizaci zakázky názvem „Rekonstrukce mateřské školy v obci Středokluky“. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy po vypršení patřičných lhůt.

Usnesení č. 28/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje společnost Kucik, s.r.o. k realizaci technického dozoru investora při průběhu zakázky „Rekonstrukce mateřské školy v obci Středokluky“. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy po vypršení patřičných lhůt.

Usnesení č. 29/16: Zastupitelstvo obce Středokluky přijímá dar od společnosti Erwin Junker Griding Technology, a.s. ve formě části pozemku p. č. 169/15 o celkové výměře
720 m2 v k. ú. Středokluky (č. geometrického plánu – 869-9/2016).

Usnesení č. 30/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení zakázky na rekonstrukci vnitřních dveří v ZŠ v č. p. 82 a zároveň pověřuje výběrovou komisi ve složení: Ludmila Barbier, Mgr. Lenka Gutová, MBA, Ing. Petr Melíšek a náhradník RNDR. Lenka Duchajová. Dále pověřuje starostu k uzavření smlouvy se společností vybranou výběrovou komisí.

Usnesení č. 31/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení zakázky na nové vnějších dveří v ZŠ v č. p. 82 a zároveň pověřuje výběrovou komisi ve složení: Ludmila Barbier, Mgr. Lenka Gutová, MBA, Ing. Petr Melíšek a náhradník RNDR. Lenka Duchajová. Dále pověřuje starostu k uzavření smlouvy se společností vybranou výběrovou komisí.

Usnesení č. 32/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení zakázky na rekonstrukci skladu a sociálního zařízení v ZŠ v č. p. 82 a zároveň pověřuje výběrovou komisi ve složení: Ludmila Barbier, Mgr. Lenka Gutová, MBA, Ing. Petr Melíšek a náhradník RNDR. Lenka Duchajová, Dis. Dále pověřuje starostu k uzavření smlouvy se společností vybranou výběrovou komisí.

Usnesení č. 33/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci dvou bytů v domě č. p. 68 a zároveň pověřuje výběrovou komisi ve složení RNDR. Lenka Duchajová, Dis., Mgr. Lenka Gutová, MBA, Ing. Martin Hlava a náhradník Miloslav Kozel. Dále pověřuje starostu k uzavření smlouvy se společností vybranou výběrovou komisí.

Usnesení č. 34/16: Zastupitelstvo obce Středokluky ruší usnesení č.25/16 ze dne
9. 5. 2016.
– nebylo schváleno

Usnesení č. 35/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení zakázky na dopracování územního plánu obce na základě požadavku Rady kraje a zároveň pověřuje výběrovou komisi ve složení Ing. Martin Hlava, Ing. Petr Melíšek, Miloslav Kozel a náhradník Ing. Jan Červenka.

Přílohy