ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OZ 9. 5. 2016

publikováno 16. 5. 2016

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ:

Dostupné: ZDE

PROGRAM

  1. Veřejná zakázka – Studie Černovičky.
  2. Veřejná zakázka – Půda ZŠ.
  3. Rekonstrukce – Rozšíření MŠ
  4. Veřejná zakázka – Dozor investora MŠ.
  5. Rozpočtové opatření – č. 2/2016.
  6. Územní plán Středokluky.
  7. Dary letiště.
  8. Pronájem fotbalového hřiště.
  9. Závěrečný účet ZŠ a MŠ Středokluky.
  10. Diskuse

USNESENÍ:

Usnesení č. 19/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje smlouvu s vítězem veřejné zakázky „Likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody Černovičky“ se společností AQUECON, a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 20/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje smlouvu s vítězem veřejné zakázky „Stavební úpravy ZŠ Středokluky“ se společností RYBÁŘ stavební, s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 21/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje smlouvu se společností AQE advisors, a.s. na dotační management v rámci dotačního programu Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol (133 310) ve výši 84 700,- Kč s DPH.

Usnesení č. 22/16: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro otevírání obálek zakázky „Rekonstrukce mateřské školy v obci Středokluky“ ve složení: Lenka Gutová, Petr Melíšek, Jaroslav Paznocht, Lenka Surgotová a Lubor Šída.

Usnesení č. 23/16: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na dozor investora při realizaci rozšíření MŠ Středokluky.

Usnesení č. 24/16: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro otevírání obálek zakázky „Dozor investora MŠ“ ve složení: Jan Červenka, Lenka Gutová, Vítezslav Chvoj a zároveň pověřuje starostu k uzavření smlouvy na základě protokolu výběrové komise.

Usnesení č. 25/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje úhradu služeb
Ing. Arch. Lubomíra Mainera souvisejících se změnami návrhu územního plánu do výše přiznané dotace tj. maximálně 162 250,- Kč.

Usnesení č. 26/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 s příjmy v celkové výši 16 235 296 Kč, výdaji ve výši 22 962 559,- Kč. Rozdíl ve výši 6 727 263,- Kč bude hrazen ze zůstatků na bankovním účtu.

Připomínky zúčastněných:

V diskuzi zaznělo, že pan Mareš navrhuje vypínání osvětlení po 12. hodině noční. Nikoli úplně.

 

Přílohy