ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OZ 7. 3. 2016

publikováno 16. 3. 2016

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ:

Dostupné: ZDE

PROGRAM

  1. Prodej pozemku 645/1.
  2. Žádost paní Koets o odprodej části pozemku 631/1.
  3. Přeložka komunikace II/240 a její vliv na územní plán.
  4. Stížnost pana Mareše na problémy se spalováním bioodpadu.
  5. Mateřská škola
  6. Financování spolků 2016.
  7. Nebytový prostor – občerstvení.
  8. Zadání veřejné zakázky – dopravní poradenství.
  9. Diskuze

USNESENÍ:

Usnesení č. 9/16: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s prodejem pozemku p. č. 645/1 v k. ú. Středokluky firmě Persa, a.s. za 1500 Kč/m2.

Usnesení č. 10/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje, že obec má zajištěny finanční prostředky na přípravu, realizaci a udržitelnost projektu k úhradě způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu „Rozšíření kapacity MŠ Středokluky“. Předpokládané maximální náklady realizace činí 11,1 ml. Kč (včetně DPH).

Usnesení č. 11/16: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje započetí stavby MŠ již v létě tohoto roku.

Usnesení č. 12/16: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s Pravidly pro udělování a poskytování dotací obce Středokluky na podporu kulturního, sportovního a spolkového využití volného času v letech 2016-2018 a zároveň také Mimořádný program č.1/2016.

Usnesení č. 13/16: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zadání veřejné zakázky Dopravní poradenství dle přiloženého dokumentu.

Usnesení č. 14/16: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro zakázku „dopravní poradenství“ ve složení Martin Hlava, Miloslav Kozel a Petr Melíšek.

Usnesení č. 15/16: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro zakázku „Studie Čenovičky“ ve složení Martin Hlava, Jan Červenka a Vítězslav Chvoj.

Usnesení č. 16/16: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro zakázku „Projekt ZŠ“ ve složení Lenka Gutová, Lenka Duchajová a Ludmila Barbier.

Usnesení č. 17/16: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro zakázku „Vize obce“ ve složení Martin Hlava, Miloslav Kozel a Petr Melíšek.

Usnesení č. 18/16: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro zakázku „MŠ“ ve složení Lenka Gutová, Lenka Duchajová, Ludmila Barbier, Jan Červenka a Lubor Šída.

 

Přílohy