Voby do Zastupitelstva Středočeského kraje - vyrozumění členům OVK

publikováno 10. 9. 2020

Obecní úřad Středokluky                                                                                               Dne 10.9. 2020

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyrozumívám

členy okrskových volebních komisí, jejichž účast je povinná, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat dne 21.9.2020, v 13:00 hodin v sídle Městského úřadu Hostivice, Husovo nám. 13 (zasedací místnost ve 2. patře).

Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Tento nárok na vyšší odměnu nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

   Ing. Jaroslav Paznocht

  starosta

 

Rozdělovník:

Předseda, místopředseda, zapisovatel okrskové volební komise v obci Středokluky.