Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - zasedání okrskové volební komise

publikováno 8. 9. 2020

Obecní úřad Středokluky

Dne 8.9.2020

V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1 pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020.  První zasedání se uskuteční dne 10.9. 2020   v 17.  hodin  v budově  OÚ   se   sídlem Lidická č.p. 61

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

              Ing. Jaroslav Paznocht

                 starosta obce Středokluky

Všem členům okrskové volební komise v obci Středokluky

 

 

Přílohy