Informace k opravám komunikací v Nových Středoklukách

publikováno 24. 9. 2018

Ve dnech od 1.10. do 31. 10. 2018 proběhne oprava krajských komunikací v Kněževsi a Nových Středoklukách.

Jedná se o „střední opravu“, tedy zhruba srovnatelnou s opravou v ulici Kladenské ve Středoklukách.

Celá informace o objízdných trasách zde: Veřejná vyhláška (…) 

Akce proběhne ve dvou fázích:

  1. etapa od 1. do 19. října bude uzavřen průjezd obcí Kněževes (od přejezdu) mimo autobusy MHD a dopravní obsluhu. Veškerá ostatní doprava bude muset volit objízdnou trasu přes Středokluky nebo Dobrovíz.
  2. etapa začne zhruba 20. října a měla by být dokončena do konce října. V této etapě bude uzavřena komunikace ve směru do Středokluk od přejezdu až po objekt firmy Meskar Spído a zároveň od přejezdu po okraj obce ve směru na Dobrovíz. Vpuštěna bude pouze dopravní obsluha a autobusy MHD. Objízdná trasa je přes obce Dobrovíz a Běloky.

Obec zajistí průjezd boční komunikace od „Kompotu“ po silnici na Dobrovíz. Komunikace bude v některých úsecích upravena asfaltovou drtí.

Obec zároveň provede několik opatření v blízkosti opravovaných komunikací. Původně bylo předpokládána žádost o dotace, realizace léto/podzim 2019. Tyto akce proběhnou v rámci zakázky http://stredokluky.cz/2018-07/. V odkaze naleznete také projektové dokumentace.

  1. Přechod přes železniční trať včetně přilehlých chodníků.
  2. Chodníky kolem obalovny Porr včetně přechodu.
  3. Vjezdy k jednotlivým objektům.

ad. 1) Přechod přes železniční trať má stavební povolení. Ovšem to neznamená, že můžeme okamžitě stavět. Termín počátku stavby musí být oznámen nejméně 120 dní předem správě železniční dopravní cesty. V tuto chvíli budou realizovány chodníky mimo ochranné pásmu dráhy, zbytek bude dokončen co nejdříve.

ad. 2) Chodníky z akce „bezpečná chůze“ se zastavily na Městském úřadě v Černošicích, kde čekají na stavební povolení. Přesto budou připraveny obrubníky a další stavby. Termín dokončení je plánován do konce roku.

ad. 3) Vjezdy. Na vjezdy není potřeba žádné povolení, jedná se o opravu. Bude probíhat souběžně s opravou komunikace dle možností realizační firmy.

Majitelé nemovitostí podél krajských komunikací byli sezváni k jednání dne 17. září 2018, kde jim celý projekt byl představen. Ostatní majitelé budou osloveni dopisem. Zápis z jednání je zde: Setkání Nové Středokluky 180917