OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

publikováno 20. 4. 2016
Autor: MÚ Černošice, oddělení dopravy a správy komunikací
Typ: Veřejná vyhláška
Druh: Opatření obecné povahy
Název: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Dotčená komunikace:  silnice III/2405 Středokluky
Žadatel:  OMEXON GA Energo s.r.o.
Datum oznámení: 15. dubna 2016
Možnost vznést připomínky: