Vyúčtování odpadů za rok 2015

publikováno 10. 12. 2015
Vyúčtování nákladů na likvidaci všech druhů odpadů na území obce v roce 2015
A Platba za svoz netříděného komunálního odpadu           783 567 Kč
B Velkoobjemný komunální odpad             61 042 Kč
BIOodpad – kontejner (dvůr OÚ)             22 869 Kč
BIOodpad – nadstandardní nádoby             94 876 Kč
C BIOodpad           117 745 Kč
D Tříděný odpad – sklo, plasty, papír           276 807 Kč
E Nebezpečný odpad             15 889 Kč
F CELKEM        1 255 049 Kč
G Náklady na svoz netříděného odpadu (A+B)           844 609 Kč
H Výběr za sběr, svoz a likvidaci odpadů od občanů (za komunální odpad)           493 375 Kč
I Výběr za nadstandardní svoz BIOodpadů od občanů             81 050 Kč
J Zpětná platba od EKO – KOMu za třídění odpadu           170 489 Kč
K CELKEM           744 914 Kč
L DOPLATEK Z ROZPOČTU OBCE ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (G-H)           351 234 Kč
M Výdaje za systém sběru a likvidace odpadů v obci (F-K)           510 136 Kč
N Počet obyvatel obce               1 042 Kč
O Náklady na osobu za likvidaci komunálního odpadu (G/N)                 811 Kč
P Platba za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu: 500,- Kč/os.
Obec doplácí na každého občana za komunální odpad (O-P)                 311 Kč
Platba za nadstandardní svoz a likvidaci BIOodpadu je stanovena ve výši 400,-/nádoba 120l
Platba za nadstandardní svoz a likvidaci BIOodpadu je stanovena ve výši 800,-/nádoba 240l