Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

Zveřejnění záměru zápůjčky nebytových prostor

Autor: Referentka | 18.7.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zveřejnění záměru zápůjčky nebytových prostor

Zveřejnění záměru zápůjčky nebytových prostor dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.

Usnesení o zahájení přezkumného řízení

Autor: Referentka | 12.7.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Usnesení o zahájení přezkumného řízení

Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj Typ: Veřejná vyhláška Druh: Přezkumné řízení Název: Usnesení o zahájení přezkumného řízení Dotčené kú: Středokluky Žadatel: Ministerstvo pro místní rozvoj Datum oznámení: 12.července 2019

Veřejné projednání přeložka silnice II/240

Autor: Referentka | 8.7.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejné projednání přeložka silnice II/240

Autor: Magistrát hlavního města Prahy Typ: Veřejná vyhláška Druh: Pozvánka – veřejné projednání Název: Přeložka silnice II/240(D7-D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 Dotčené kú: Středokluky Žadatel: Magistrát hl.m. Prahy – odbor ochrany prostředí Datum oznámení: 8. července 2019

Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2019

Autor: Referentka | 2.7.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2019

Podklady pro jednání: Dostupné zde. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů Zvolení předsedy osadního výboru (Paznocht) Schválení přijetí dotace na hasičský dopravní automobil (Paznocht) Dotace IROP (Kuchař, Paznocht) Letní dotační program obce (Paznocht) Žádost ZŠ – přesun prostředků z rezervního fondu Sportovní areál „Koupaliště“ (Paznocht) Smlouva o předání a převzetí vyvolané investice SŽDC (Paznocht) Žádost o vyjádření – případná změna ÚR […]

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Referentka | 26.6.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Veřejná vyhláška Název: Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Dotčené pozemky:  parc.č. st.98/2, 1090, 621, k.ú. Středokluky Žadatel: manž. Holceplovi Datum oznámení: 26. června 2019  

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Referentka | 26.6.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Veřejná vyhláška Název: Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Dotčené pozemky:  parc.č. st.76/2, 607/4, k.ú. Středokluky Žadatel:  Ing. Vojtěch Kouba na zákl. plné moci Datum oznámení: 25. června 2019  

OOP Ochranná ornitologická pásma letiště Praha – Ruzyně

Autor: Referentka | 10.6.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem OOP Ochranná ornitologická pásma letiště Praha – Ruzyně

Autor: Úřad pro civilní letectví Typ: Veřejná vyhláška Druh: Návrh opatření obecné povahy Název: Ochranná ornitologická pásma letiště Praha – Ruzyně Dotčené kú: Středokluky Žadatel: Úřad pro civilní letectví Datum oznámení: 10. června 2019  

Sportovní areál „Koupaliště“ – aktuální informace

Autor: Jaroslav Paznocht | 6.6.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sportovní areál „Koupaliště“ – aktuální informace

Na základě četných dotazů zveřejňujeme informaci o situaci ve Sportovním areálu „Koupaliště“ (nazýváno také Plovárna). Areál je nyní mimo provoz. Pohyb po areálu je na vlastní nebezpečí. Obec zajišťuje základní údržbu. S již bývalým nájemcem byla ukončena spolupráce dohodou na jaře 2019. Obec vyhlásila 29. 4. 2019 výběrové řízení na provozovatele – bohužel kompletní nabídku nepodal nikdo – http://stredokluky.cz/2019-n01-vyzva/ Obec vyhlásila 28. 5. 2019  zjednodušené […]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-prodloužení termínu

Autor: Referentka | 5.6.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-prodloužení termínu

Autor: Městský úřad Černošice Typ: informace Název: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dotčené kú: Středokluky Datum oznámení: 4.6.2019  

Architektonická soutěž Centra obce Středokluky – poslední odpovědi na dotazy

Autor: Jaroslav Paznocht | 3.6.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Architektonická soutěž Centra obce Středokluky – poslední odpovědi na dotazy

Poslední odpovědi na dotazy v přiloženém odkaze níže. Obec Středokluky vyhlašuje v souladu s Českou komorou architektů architektonickou soutěž nazvanou „Centra obce Středokluky“ Soutěž je kombinovaná. Předmětem soutěže je zpracování architektonicky – urbanistického návrhu za účelem nalezení co nejlepšího řešení center obce Středokluky, historického, současného a servisního centra obce. Předmětem soutěže je také umístění a řešení obecního úřadu s doplňkovými funkcemi a řešení objektu […]