Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

Výstavba výrobní haly BetonBau Tuchoměřice

Autor: Referentka | 29.8.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstavba výrobní haly BetonBau Tuchoměřice

Autor: Krajský úřad Středočeského kraje Typ: Veřejná vyhláška Druh: Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení Název: Výstavba výrobní haly BetonBau Tuchoměřice Dotčené pozemky:  k.ú. Kněžívka a k.ú. Středokluky Datum oznámení: 26. 8. 2022

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022

Autor: Referentka | 9.8.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022

Autor: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Typ: Pozvánka Název: Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 Dotčené kú: Středokluky Konání zkoušek: 8.9.2022 v 10:00

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Autor: Referentka | 9.8.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

autor: MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Dotčené k.ú.: Silnice III/2405, III/0077 a místní komunikace Na Parcelách Datum oznámení: 4.8.2022

Modernizace trati “ Praha – Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“

Autor: Referentka | 8.8.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Modernizace trati “ Praha – Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“

Autor: Krajský soud v Ostravě Typ: Výzva Název: Modernizace trati “ Praha – Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“ Datum oznámení: 8.8.2022

Volby do Zastupitelstva obce Středokluky – informace o počtu a sídle volebních okrsků

Autor: Referentka | 3.8.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do Zastupitelstva obce Středokluky – informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Středokluky  Informace o počtu a sídle volebních okrsků  V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Středokluky, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, o počtu a sídle volebních okrsků. Počet okrsků: 1 Sídlo […]

Stanovení počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva obce

Autor: Referentka | 25.7.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva obce

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s t a n o v u j i pro volby do Zastupitelstva obce Středokluky, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, minimální počet členů okrskové volební komise takto: okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 je 6-ti členná […]

Oznámení – zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Referentka | 21.7.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení – zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Oznámení Název: Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Dotčené nemovitosti: parc.č. 1010 Žadatel: Jiří Beran Datum oznámení: 18.7.2022

Vyřízení osobních dokladů v letní sezóně

Autor: Referentka | 4.7.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyřízení osobních dokladů v letní sezóně

Ministerstvo vnitra informuje: V souvislosti s letní turistickou sezónou registruje Ministerstvo vnitra každoročně zvýšený zájem občanů o vydání osobních dokladů, a to především cestovních pasů se strojově čitelnými údaji. V letošním roce je přitom tento zájem enormní i s ohledem na dřívější omezení cestování kvůli pandemii COVID-19. V návaznosti na zvýšený počet žádostí o osobní doklady se tak automaticky prodlužují lhůty pro převzetí vyhotovených […]

Veřejná vyhláška – Návrh OOP

Autor: Referentka | 4.7.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejná vyhláška – Návrh OOP

Autor: Krajský úřad Středočeského kraje – obor životního prostředí a zemědělství Typ: Veřejná vyhláška Název: Návrh OOP Dotčené pozemky: k.ú. Středokluky Datum oznámení: 4.7.2022

Zápis z jednání ZO ze dne 22.6.2022

Autor: Referentka | 28.6.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání ZO ze dne 22.6.2022

Podklady pro jednání: Dostupné zde. Program: Věcné břemeno pozemek parc.č. 631/1 a 986 v k.ú. Středokluky (Paznocht) Prodej části pozemku p. č. 54/1 k.ú. Středokluky (Paznocht) Odkup pozemků p.č. 272/9 a 272/10 v k.ú. Středokluky a pozemků p.č. 570/46 a 570/47 v k.ú. Kněževes (Paznocht) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026 (Bublíková) Jmenování Osadního výboru Nové Středokluky (Paznocht) Zásady územního rozvoje […]