Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

Výsledky komunálních voleb 24. a 25. září 2022

Autor: Jaroslav Paznocht | 25.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky komunálních voleb 24. a 25. září 2022

Zápis v PDF zde: kv111112 V/8 ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (mestysu, mesta, mestské cásti, mestského obvodu) ……………………………………… okres ……………………. konaných ve dnech (dne) ………………… byly podle výsledku prevzatých od okrskových volebních komisí zjišteny výsledky voleb v obci. Pocet volebních okrsku Pocet okrskových volebních komisí, které predaly výsledek hlasování Seznam císel volebních okrsku, jejichž […]

Výsledek voleb do zastupitelstva obce 2022

Autor: Referentka | 24.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledek voleb do zastupitelstva obce 2022

    Více na www.volby.cz

Schválený Územní plán Středokluky nabývá platnosti

Autor: Jaroslav Paznocht | 15.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schválený Územní plán Středokluky nabývá platnosti

Dnes byl zveřejněn Územní plán Středokluky. Po 12 letech příprav, dohadů, změn, úprav a projednávání má naše obec územní plán. Přesněji ho bude mít účinný od 30. září 2022. Územní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů ovlivňujících život v naší obci. Určuje, jaká výstavba může probíhat na volných i zastavěných územích, za jakých podmínek apod. Najít kompromis mezi požadavky vlastníků pozemků, […]

Veřejná vyhláška – územní plán Středokluky

Autor: Referentka | 15.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejná vyhláška – územní plán Středokluky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Středokluky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 54 stavebního zákona a části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydalo dne 31.8.2022 svým […]

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – neznámý vlastník

Autor: Referentka | 14.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – neznámý vlastník

Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Typ: Oznámení Druh: aktualizovaný seznam Dotčené k.ú.: Středokluky Datum oznámení: 14.9.2022

Donáška volební urny – volby do zastupitelstva obce a senátu

Autor: Referentka | 9.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Donáška volební urny – volby do zastupitelstva obce a senátu

Vážení občané, okrsková volební komise ve spolupráci s obecním úřadem ve Středoklukách nabízí dovoz volební urny pro volby do zastupitelstva obce a do 1/3 senátu k Vašemu domu. Uvědomujeme si, že ne pro každého je místo určené pro volební místnost dostupné, proto si Vám dovolujeme nabídnout tuto možnost. Členové okrskové volební komise Vám umožní volit v místě Vašeho bydliště ať už přímo v domě […]

Zápis z jednání ZO dne 31.8.2022

Autor: Referentka | 9.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání ZO dne 31.8.2022

Podklady pro jednání: Dostupné zde. Program: Vydání územního plánu obce Středokluky (Paznocht) Prodej části pozemku p. č. 54/1 k.ú. Středokluky (Paznocht) Žádost majitele pozemku p.č. 26 (Paznocht) Letní dotace 2022 (Bublíková) Oprava silnice Na Ovčíně (Paznocht) Projekt Bezpečná chůze – Lidická Jih A+B (Paznocht) Informace o zprovoznění školy a školní jídelny (Kuchař, Paznocht) VZ: Nákup svítidel a stožárů 2022 (Paznocht) […]

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Autor: Referentka | 8.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji: Volby do zastupitelstva obce Středokluky se uskuteční: v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a  v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.   Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost […]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Autor: Referentka | 6.9.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Autor: MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Dotčené k.ú.: Silnice III/2405 (uzavírka silnice III/00710 v Makotřasech) Datum oznámení: 5.9.2022

Oznámení – zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Referentka | 31.8.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení – zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Oznámení Název: Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Dotčené nemovitosti: č.p. 48 Žadatel: Oleg Jacentyj, Justýna Jacenta Datum oznámení: 31.8.2022