Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Odpady/Vodovody/Kanalizace

Svoz odpadu

Firma FCC, a.s.

Úholičky 215
253 64 Velké Přílepy

Tel. + 420 220 930 524 - reklamační linka
Fax + 420 220 930 523
ju@asa-cz.cz

Termíny svozu:

Odpad

Den

Plasty čtvrtek
Papír úterý
Sklo každý druhý sudý pátek
Komunální odpad středa
Biodpad sudý čtvrtek
Nebezpečný odpad bude doplněno
Velkoobjemový odpad viz níže

Vodovody a kanalizace

(centrální Středokluky)

Firma Petr Kožený, s.r.o.

Sídlo Firmy:
Švermovská 32
Brandýsek, okres Kladno
tel./fax: +420 312 283 718, 760
mail: info@petrkozeny.cz

Petr Kožený
majitel, jednatel společnosti
tel.: +420 602 326 261

mail: petr.kozeny@petrkozeny.cz

www.petrkozeny.cz

1. Vodohospodářská společnost

Adresa: Kladenská 132

252 64 Velké Přílepy

Tel: 728 504 744

E-mail: info@1vodohospodarska.cz

Web:  http://www.stredoceskavoda.cz

Provozní doba: čt. 07:30-11:00 12:30-14:30 hod.

Aktuality odpadů/vodovodů/kanalizace:

Informace ke změně provozovatele vodovodu a kanalizace

17.1.2022

Dne 31.12. 2021 došlo k ukončení smlouvy mezi obcemi Středokluky a Běloky a firmou Petr Kožený, s.r.o. Tato změna se NETÝKÁ Nových Středokluk a samozřejmě Černoviček. Pro změnu provozovatele je nutné udělat několik základních kroků: Ukončete platby záloh firmě Petr Kožený, s.r.o. Pokud jste tak neučili, proveďte samoodečet vodoměru a hodnotu zašlete prostřednictvím SMS ve tvaru JMÉNO ADRESA STAV VODOMĚRU na telefon 724 383 […]

Číst dál

Povinnosti začátku roku 2022 (odpady, voda a kanalizace)

31.12.2021

Vážení sousedé, každý majitel domu nebo bytu má se začátkem roku dvě hlavní povinnosti: Platba poplatků – za odpady a psy (do konce února): Vše je popsáno zde: http://stredokluky.cz/poplatky/ Prosíme využívejte Platební portál Středočeského kraje: https://1url.cz/Ez9zL Kanalizace a vodovod (netýká se osad): Co mám nyní udělat, pokud platím vodné a stočné za nemovitost ve Středoklukách: Ukončit platby záloh či jiné platby […]

Číst dál

Pravidla likvidace bioodpadu v roce 2020

22.4.2020

Pravidla likvidace bioodpadu v roce 2020 Občané jsou od 1. 1. 2015 povinni třídit biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) rostlinného původu, mají povinnost jej tedy ukládat na místo k tomu určené, nikoli do nádoby na komunální odpad. K likvidaci bioodpadu můžete využít tři metody: KOMPOSTOVÁNÍ NA VLASTNÍM POZEMKU dle běžných pravidel kompostování, obec se nestává původcem odpadu, VYUŽITÍ SPECIÁLNÍHO KONTEJNERU, který je zdarma přístupný od dubna na dvoře […]

Číst dál

Likvidace vánočních stromků

7.1.2019

Vánoční stromky, odzdob prosté, prosím odkládejte na dvůr OÚ vedle červeného kontejneru na bioodpad, anebo ke stávajícím kontejnerům na tříděný odpad. Děkujeme.  

Číst dál

Stanovení vodného a stočného 2019

28.12.2018

Provozovatel vodovodů a kanalizací ve Středoklukách, firma Petr Kožený, s.r.o. oznamuje, že výše stočného a vodného v roce 2019 se navyšuje o 4 Kč vč. DPH z důvodu navýšení ceny vody. Ceny v Kč/m3 včetně 15 % DPH Voda pitná 53,00 Voda odkanalizovaná 37,00 Celkem 90,00

Číst dál

Pravidla likvidace bioodpadu v roce 2019

28.12.2018

Pravidla likvidace bioodpadu v roce 2019 Občané jsou od 1. 1. 2015 povinni třídit biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) rostlinného původu, mají povinnost jej tedy ukládat na místo k tomu určené, nikoli do nádoby na komunální odpad. K likvidaci bioodpadu můžete využít tři metody: KOMPOSTOVÁNÍ NA VLASTNÍM POZEMKU dle běžných pravidel kompostování, obec se nestává původcem odpadu, VYUŽITÍ SPECIÁLNÍHO KONTEJNERU, který je zdarma přístupný […]

Číst dál

Oprava kanálové vpusti u „bytovek“

10.10.2018

U „dolních bytovek“ se opravuje vpust kanalizace, průjezd k „řadovkám“ je možný při zvýšené opatrnosti. Zítra (10. 10. 2018)by mělo být hotovo. Nový asfalt bude položen následující týden. Omlouváme se možné komplikace.

Číst dál

BIO kontejner ve dvoře obecního úřadu

9.4.2018

Na dvoře obecního úřadu je občanům bezplatně k dispozici kontejner na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který je od dubna 2018 přístupný občanům i každou sudou sobotu v měsíci.

Číst dál

Stanovení vodného a stočného 2018

19.12.2017

Provozovatel vodovodů a kanalizací ve Středoklukách, firma Petr Kožený, s.r.o. oznamuje, že výše stočného a vodného v roce 2018 bude stejná jako v roce 2017. Ceny v Kč/m3 bez DPH Ceny v Kč/m3 včetně 15 % DPH Voda pitná 42,61 49,00 Voda odkanalizovaná 32,17 37,00 Celkem 74.78 86,00

Číst dál

Kontejner na bioodpad bude přístupný i každou sudou sobotu

13.3.2017

Na dvoře obecního úřadu je občanům bezplatně k dispozici kontejner na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který bude od dubna 2017 přístupný v pondělí 8:00 – 18:00 v úterý 8:00 – 14:00 ve středu 8:00 – 17:00 ve čtvrtek 8:00 – 14:00 a dále každou sudou sobotu 9:00 – 12:00 (počínaje 8.dubnem 2017)  

Číst dál

Studie zajištění pitné vody a odvodu splaškových vod Černovičky

15.12.2016

V roce 2016 byla zadána studie, která prozkoumá možnosti řešení likvidace splaškových vod a zajištění pitné vody v lokalitě Černovičky. Společnost Aquecon vzešlá z výběrového řízení navrhla 9 variant řešení likvidace splaškový vod a 6 variant zajištění pitné vody.

Číst dál

Loňské opravy kanalizace mají měřitelné výsledky

5.5.2016

nes už můžeme říci, že tato akce prokazatelně snížila přítok vody na ČOV. Vzhledem k nesníženému odběru vody oproti minulým letům a také spíše vyššímu úhrnu srážek oproti loňsku, je jednoznačné, že ubylo průměrně 20 % balastní vody, která zbytečně zatěžovala naši ČOV.

Číst dál

Odpady 2016

4.2.2016

Termíny svozu odpadu uvnitř.

Číst dál

Možnost získání dotovaného kompostéru

19.1.2016

Obec Hostivice nabízí možnost poskytnutí dotovaného kompostéru.

Číst dál

Stanovení vodného a stočného 2016

23.12.2015

Provozovatel vodovodů a kanalizací ve Středoklukách, firma Petr Kožený, s.r.o. oznamuje navýšení vodného a stočného v pro rok 2016. Oproti roku 2015 dochází k nárůstu o 2,5 % (vodné 2015 vč. DPH: 47,77, stočné 2015 vč. DPH 36,10). Ceny v Kč/m3 bez DPH Ceny v Kč/m3 včetně 15 % DPH Voda pitná 42,61 49,00 Voda odkanalizovaná 32,17 37,00 Celkem 74.78 86,00

Číst dál

Projekt 12-2015 Sanace kanalizace

23.11.2015

Aktualizováno: Vítězem se stala společnost Herčík a Kříž, spol. s r.o., která požaduje za opravu kanalizace 301 tis. Kč vč. DPH.
Veřejná zakázka na opravu poruch na kanalizačním řadu.

Číst dál

Monitoring kanalizace – Poruchy v ulici U Koupaliště

14.8.2015

Další záběry z monitoringu kanalizace v místech přívodního pramene do „koupaliště“. Na pár metrech máme téměř všechny myslitelné poruchy. Úsek bude muset co nejdříve projít rekonstrukcí.

Číst dál

Čištění splaškové kanalizace – 2. část

7.8.2015

Ve čtvrtek 6. srpna 2015 započala druhá fáze čištění kanalizace v naší obci. Nyní se bude čistit vše, co je nad 5 km, tedy v okolí ČOV, v Chaloupkách a na cyklostezce k Bělokám. Akce bude trvat maximálně dva týdny. Omlouváme se, za dočasné omezení provozu.
***VIDEO*** a malá ***FOTOGALERIE*** uvnitř.

Číst dál

Nový kontejner na bioodpad

11.5.2015

Na dvoře obecního úřadu je stabilně přistaven kontejner na biologický rozložitelný odpad rostlinného původu. Přístupný je vždy v Pondělí 8:00 – 18:00 Úterý 8:00 – 14:00 Středa 8:00 – 17:00 Čtvrtek 8:00 – 14:00 nebo po předchozí domluvě.

Číst dál

VRÁCENÍ NÁDOB NA BIOODPAD

29.4.2015

Důrazně žádáme všechny vlastníky nemovitostí, kteří mají z minulých let zapůjčenu NÁDOBU NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD a prozatím neuhradili za tuto službu pro letošní rok stanovenou částku: 400,- Kč za 120 l. 800,- Kč za 240 l. aby tak učinili nebo NÁDOBU VRÁTILI zpět obci, v obou případech DO KONCE KVĚTNA 2015.   K uložení tohoto druhu odpadu je možné […]

Číst dál

Události odpadů/vodovodů/kanalizace: