Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

Záměr odprodeje pozemků

Autor: Referentka | 17.10.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr odprodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků  dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění:  Obec Středokluky zveřejňuje  záměr odprodat pozemky p. č. 250, 251, 252/1, 253/1 v k. ú. Středokluky o celkové rozloze 778 m² vlastníkům staveb na nich ležících (č. p. 218-221) za 600 Kč/m². Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 […]

Vyjádření k přijetí úvěru ve formě kontokorentu

Autor: Jaroslav Paznocht | 16.10.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyjádření k přijetí úvěru ve formě kontokorentu

obec Středokluky za posledních pět let nikdy neměla méně prostředků na svých účtech, než kolik v daný moment dlužila svým partnerům, nikdy ovšem v posledních 20 letech nebudovala tak velkou stavbu jakou je čistírna odpadních vod. Stavba čistírny vyjde celkem (včetně projekce a poradenských služeb na nejméně 41 milionů korun. V předešlých letech byly proplaceny služby za 1,6 mil. Kč, v letošním […]

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 8/2019

Autor: Referentka | 16.10.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 8/2019

Přijato: 14.10. 2019, odpovězeno 16.10. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 16.10.2019 Dotaz: Vážený pane, vážená paní, obracím se na Vás v zastoupení společnosti DERYMORE a.s., IČO: 24311294, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1. S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPI“) zdvořile Vaším prostřednictvím žádám Vaši obec, jakožto […]

Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 9.10.2019

Autor: Referentka | 16.10.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 9.10.2019

Podklady pro jednání: Dostupné zde. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů Krátkodobý úvěr Dotace hasičské vozidlo DiskuzeBod č. 3 byl vyřazen z důvodu pominutí příčin jeho zařazení. Usnesení a přílohy: USNESENÍ Č. 19/ZO/77: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření smlouvy ve formě nekomitovaného kontokorentního úvěru pro financování aktuálních potřeb obce Středokluky do výše 3 mil. Kč u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, […]

Oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace ZÚR Středočeského kraje

Autor: Referentka | 2.10.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace ZÚR Středočeského kraje

Autor: Krajský úřad Středočeského kraje Typ: Veřejná vyhláška Název: Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Dotčené k.ú.: Středočeský kraj Datum oznámení: 2. října 2019  

Aktualizovaný seznam nemovitostí – neznámý vlastník

Autor: Referentka | 25.9.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktualizovaný seznam nemovitostí – neznámý vlastník

Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Typ: Zveřejnění seznamu nemovitostí Druh: Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) Název: Aktualizovaný seznam nemovitostí Dotčené pozemky:  dle seznamu Žadatel: Datum oznámení: 24. září 2019  

Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 11.9.2019

Autor: Referentka | 19.9.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 11.9.2019

Podklady pro jednání: Dostupné zde. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů Žádost o vybudování vodovodu a kanalizace k č. p. 261 a 256. (Paznocht) Kontrola MVČR (Paznocht) Letní dotační program obce (Paznocht) Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 953, parc. č. 1035, parc. č. 1074, parc. č. 1075, parc. č. 1076, parc. č. 1077, parc. č. 1078 v k. ú. Středokluky, obec […]

Oznámení – zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Referentka | 19.9.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení – zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Oznámení Název: Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Dotčené pozemky: pozemek parc.č. st.p. 9, k.ú. Středokluky Žadatel: manželé Hrebíčkovi Datum oznámení: 17. září 2019  

ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Autor: Referentka | 18.9.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zásah je třeba provést v období vegetačního klidu do 15.listopadu tohoto roku. Pokud v uvedené lhůtě nebude zásah proveden a bude ohrožena bezpečnost a spolehlivost DS, vstoupí distributor na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vytěžená dřevní […]

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Autor: Referentka | 2.9.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Autor: Ministerstvo zemědělství Typ: Veřejná vyhláška Název: Opatření obecné povahy Dotčené pozemky:  k.ú. Středokluky Žadatel: MZ Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Datum oznámení: 2.9.2019