Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Autor: Referentka | 18.9.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČEZ – upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zásah je třeba provést v období vegetačního klidu do 15.listopadu tohoto roku. Pokud v uvedené lhůtě nebude zásah proveden a bude ohrožena bezpečnost a spolehlivost DS, vstoupí distributor na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vytěžená dřevní […]

ÚZSVM – agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

Autor: Referentka | 11.9.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚZSVM – agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Typ: Oznámení Název: Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Dotčené nemovitosti: obec Středokluky Datum oznámení: 11.9.2020

Voby do Zastupitelstva Středočeského kraje – vyrozumění členům OVK

Autor: Referentka | 10.9.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Voby do Zastupitelstva Středočeského kraje – vyrozumění členům OVK

Obecní úřad Středokluky                                                                                               Dne 10.9. 2020 V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívám členy okrskových volebních komisí, jejichž účast je povinná, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat dne 21.9.2020, v 13:00 […]

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

Autor: Jaroslav Paznocht | 8.9.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

Závěrečný účet 2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC k 31.12.2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Výkaz zisku a ztráty 2019 Rozvaha 2019 Příloha 2019 Inventarizační zpráva 2019   ZŠ Výkaz zisku a ztráty 2019 ZŠ Rozvaha 2019 ZŠ Příloha 2019   MŠ Výkaz zisku a ztráty 2019 MŠ […]

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje – zasedání okrskové volební komise

Autor: Referentka | 8.9.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje – zasedání okrskové volební komise

Obecní úřad Středokluky Dne 8.9.2020 V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s v o l á v á m první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1 pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020.  První zasedání […]

VII. Medové odpoledne ve Středoklukách

Autor: Referentka | 7.9.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VII. Medové odpoledne ve Středoklukách

Středoklučtí včelaři si Vás dovolují pozvat na VII. tradiční Medové odpoledne, které se koná 19.9.2020 od 14:00 hod. na „Včelí zahradě“ ve Středoklukách, Měsíční ulice.

Záměru prodeje částí pozemků (D7)

Autor: Jaroslav Paznocht | 1.9.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměru prodeje částí pozemků (D7)

Zveřejnění záměru prodeje pozemku dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění.   Obec Středokluky zveřejňuje záměr prodeje oddělených částí pozemků p.č. 713, p.č. 714, p.č. 741, p.č. 753, p.č.783, p.č.784, p.č.839, p.č. 840 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky dle návrhu kupní smlouvy č.D7/2020/Středokluky 10001, z důvodu modernizace dálnice D7.   Jedná se dělení […]

VZ 2019-05 Bezpečná chůze Středokluky – Běloky (realizace)

Autor: Jaroslav Paznocht | 26.8.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VZ 2019-05 Bezpečná chůze Středokluky – Běloky (realizace)

Obec ohlašuje vyhlášení veřejné zakázky na realizaci chodníků v rámci akce Bezpečná chůze Středokluky-Běloky. Veškeré podklady níže. Nabídky předkládejte do 7.9. 2020. 2019-05 Bezpečná chůze Středokluky-Běloky – 0. Výzva 2019-05 Bezpečná chůze Středokluky-Běloky – 1. Podmínky pro zpracování nabídky 2019-05 Bezpečná chůze Středokluky-Běloky – Příloha č. 1 – Krycí list 2019-05 Bezpečná chůze Středokluky-Běloky – Příloha č. 2 – Čestné prohlášení […]

Stavební úřad – oznámení

Autor: Referentka | 25.8.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stavební úřad – oznámení

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Oznámení Název: Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Dotčené nemovitosti: parcela p.č. 1025/1 vedle Středokluky č.p. 409 Žadatel: Ing. Jiří Červenka Datum oznámení: 25.8.2020

VZ 2016-07 Rekonstrukce komunikace na Ovčíně (realizace)

Autor: Jaroslav Paznocht | 19.8.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VZ 2016-07 Rekonstrukce komunikace na Ovčíně (realizace)

Obec ohlašuje vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci komunikace na Ovčíně. Veškeré podklady níže. Nabídky předkládejte do 7.9. 2020. Více zde: Středokluky – 2016-07 B – 1 VÝZVA (PDF) Středokluky – 2016-07 B – 2 Příloha č. 1 – Podmínky pro zpracování nabídky (PDF) Středokluky – 2016-07 B – 3 Příloha č. 2 – Krycí list (DOCX) Středokluky – 2016-07 B – […]