Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

Opatření obecné povahy

Autor: Referentka | 16.9.2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opatření obecné povahy

Autor: Ministerstvo zemědělství Typ: Veřejná vyhláška Druh: Opatření obecné povahy Datum oznámení: 14. září 2021

Volby do PS – školení OVK

Autor: Referentka | 9.9.2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do PS – školení OVK

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívám členy okrskových volebních komisí, jejichž účast je povinná, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat dne 22.9.2021, v 10:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Hostivice […]

Volby do PS zasedání okrskové volební komise

Autor: Referentka | 9.9.2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do PS zasedání okrskové volební komise

V souladu s § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s v o l á v á m  první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. První zasedání […]

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Autor: Referentka | 6.9.2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Autor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Typ: Veřejná vyhláška Název: Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Dotčené území: Středokluky Žadatel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Datum oznámení: 6.9.2021

Zápis z jednání ZO dne 25.8.2021

Autor: Referentka | 3.9.2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání ZO dne 25.8.2021

Podklady pro jednání: Dostupné zde. Program: Domy na pozemcích p.č. 164/33 a st. 87, 127 a p.č. 85/1, 85/2 a 54/4 k.ú. Středokluky (Paznocht) – doplněno Situace kolem školní jídelny (Kuchař) – doplněno Navýšení kapacity ZŠ Středokluky p.o. (Kuchař) Letní dotace 2021 (Paznocht) Koncesní řízení na provozovatele ČOV Středokluky (Paznocht) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-60227538 […]

Úprava provozu na pozemní komunikaci č.III/0075 a III/2405

Autor: Referentka | 25.8.2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úprava provozu na pozemní komunikaci č.III/0075 a III/2405

Autor: Městský úřad Černošice, odbor Stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací Typ: Veřejná vyhláška Název: Opatření obecné povahy č. 227/2021 Dotčené území: Středokluky silnice č. III/0075, III/2405 Žadatel: Údržba komunikací s.r.o. Datum oznámení: 25.8.2021

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Autor: Referentka | 24.8.2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021: Počet okrsků:  1 Sídlo volebního okrsku č. 1 :  Školská 104, […]

Veřejná vyhláška – usnesení o ustanovení opatrovníka

Autor: Referentka | 18.8.2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejná vyhláška – usnesení o ustanovení opatrovníka

Autor: Obecní úřad Středokluky Typ: Veřejná vyhláška Název: Usnesení o ustanovení opatrovníka v řízení o zrušení trvalého pobytu Datum oznámení: 18.8.2021

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Referentka | 13.8.2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Autor: Městský úřad Hostivice – Stavební úřad Typ: Oznámení Název: Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Dotčené území: p.č. 74/4 Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. Datum oznámení: 13.8.2021

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 3/2021

Autor: Referentka | 30.7.2021 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 3/2021

Přijato: 30.8.2021, odpovězeno 30.8.2021, vyvěšeno na elektronické úřední desce 30.8.2021   Dotaz: Dobrý den, s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás tímto rád požádal o následující informace týkající se reklamního zařízení na pozemku 844/1 v katastrálním území Středokluky (umístěno jižně od dálnice D7, konkrétně zde https://mapy.cz/s/bukonobasu): který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu? který den toto […]