Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

Svoz odpadů v obci v roce 2020

Autor: Referentka | 20.1.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svoz odpadů v obci v roce 2020

Termíny svozu tříděného odpadu firmou „FCC“ a další termíny.

Výzva k odstranění vraku

Autor: Referentka | 14.1.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva k odstranění vraku

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKU Vyzýváme majitele vraku osobního automobilu nyní bez SPZ k jeho odstranění z obecního pozemku p. č. 670/3 v k.ú. Středokluky. Typ osobního automobilu: Fiat Barva: bílá  Místo odstavení: pozemek p.č. 670/3 pod kaštany u rybníčku Ouválka  Odůvodnění: Pozemek není určen k dlouhodobému parkování. Pokud nebude vozidlo odstraněno dojde k odtažení vozidla a obec bude nucena vymáhat na majiteli částku za zábor […]

Oznámení – zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání

Autor: Referentka | 8.1.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení – zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání

Autor: Stavební úřad Hostivice Typ: Oznámení Název: Zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Dotčené pozemky: V Chaloupkách č.p. 47 Žadatel: Jiří Dousek Datum oznámení: 8.1.2020

Odkládání vánočních stromečků

Autor: Jaroslav Paznocht | 6.1.2020 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odkládání vánočních stromečků

Vánoční stromečky můžete kompletně odstrojené dávat ke kontejnerům na tříděný odpad nebo na dvůr obecního úřadu.

Vánoční přání

Autor: Jaroslav Paznocht | 24.12.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční přání

Jménem Zastupitelstva obce Středokluky a všech pracovníků Obecního úřadu Středokluky vám přejeme poklidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2020.

Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 18.12.2019

Autor: Referentka | 23.12.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 18.12.2019

Podklady pro jednání: Dostupné zde. Do původně zveřejněného programu byly přidány dva body z důvodu časového tlaku a upraveny roky u usnesení č. 12 a 13. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů. Dohoda s obcí Běloky o vyrovnání nákladů intenzifikace ČOV (Paznocht) Aktualizace velitele JSDH Středokluky (Paznocht) Dotace Místní akční skupiny Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. pro ZŠ Středokluky, p. o. (Kuchař) […]

Rozpočet MŠ Středokluky, p.o. na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Středokluky,p.o. na rok 2020-23

Autor: Jaroslav Paznocht | 23.12.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet MŠ Středokluky, p.o. na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Středokluky,p.o. na rok 2020-23

MŠ – Rozpočet 2020 (PDF) MŠ – Rozpočet 2020 (XLSX) MŠ – Střednědobý výhled 2020-22 (PDF) MŠ – Střednědobý výhled 2020-22 (XLSX)

Rozpočet ZŠ Středokluky, p.o. na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Středokluky,p.o. na rok 2020-23

Autor: Jaroslav Paznocht | 23.12.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet ZŠ Středokluky, p.o. na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Středokluky,p.o. na rok 2020-23

ZŠ – Rozpočet 2020 (PDF) ZŠ – Rozpočet 2020 (XLSX) ZŠ – Střednědobý výhled 2020-22 (PDF) ZŠ – Střednědobý výhled 2020-22 (XLSX)

Rozpočet obce na rok 2020

Autor: Jaroslav Paznocht | 23.12.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet obce na rok 2020

Schválen 18. 12. 2019 (Usnesení č. 19/ZO/105), vyvěšen na úřední desku dne 23. 12. 2019 Rozpočet 2020 (PDF) Rozpočet obce 2020 (XLSX) Rozpočet 2002 – paragrafy a položky + schválené změny (XLSX Rozpočty za poslední roky na www.stredokluky.cz/finance

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019

Autor: Jaroslav Paznocht | 23.12.2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platná od 1.1.2020 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2006 ze dne 1.1. 2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.