Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Obecní úřad

Dotazníky – volnočasové aktivity, lektoři

Autor: Jaroslav Paznocht | 25.6.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotazníky – volnočasové aktivity, lektoři

Ve Střele jsme slibovali dotazníky k volnočasovým aktivitám, tak tady jsou: Pro veřejnost: https://forms.office.com/r/7ZyFgmgfZZ Pro lektory: https://forms.office.com/r/su7rfPPSa0 Ve Středoklukách působí hned několik pravidelných kroužků, kurzů, cvičení. Chtěli bychom pomoci s jejich kooperací, s využitím volných prostor a hledat nové lektory i témata. Proto obec vytvořila dva dotazníky – jeden pro dnešní i budoucí lektory a druhý pro zájemce malé a velké nebo jejich rodiče. Na základě […]

Dočasný přesun zastávek Nad Běloky

Autor: Jaroslav Paznocht | 25.6.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dočasný přesun zastávek Nad Běloky

Z důvodu rekonstrukce komunikace do Bělok dojde k přesunu zastávek Nad Běloky před „Dolní bytovky“, č.p. 218. Autobus nebude vůbec zajíždět do Bělok. Děkujeme za pochopení.

OOP – uzavření komunikace III/00075

Autor: Referentka | 16.6.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem OOP – uzavření komunikace III/00075

Autor: Městský úřad Černošice – oddělení dopravy a správy komunikací Typ: Opatření obecné povahy č.243/2022 Název: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Dotčené pozemky: k.ú. Středokluky – Nad Běloky Datum oznámení: 16.6.2022

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č 3/2022

Autor: Referentka | 13.6.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č 3/2022

Přijato: 30.5.2022, odpovězeno 13.6.2022, vyvěšeno na elektronické úřední desce 13.6.2022 Dotaz: Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu Zákona č.106/1999 Sb. Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím stanovuje povinným subjektům poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti na žádost fyzických i právnických osob. Povinnými subjekty dle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Ve smyslu výše uvedeného […]

Oprava komunikace III/0075

Autor: Referentka | 10.6.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oprava komunikace III/0075

Autor: Magistrát města Kladna – odbor dopravy a služeb Typ: Opatření obecné povahy Název: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Dotčené pozemky: k.ú. Středokluky – Nad Běloky Datum oznámení: 10.6.2022

Záměr – věcné břemeno na pozemku p.č. 631/1 a 986 v k.ú. Středokluky

Autor: Referentka | 7.6.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záměr – věcné břemeno na pozemku p.č. 631/1 a 986 v k.ú. Středokluky

Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v platném znění. Obec Středokluky zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 631/1 a na části pozemku p.č.986 v k.ú. Středokluky, obec Středokluky, z důvodu užívání pozemku jako vjezdu na pozemek p.č. 185/2 k.ú. Středokluky, obec Středokluky.  

Seznam obecně závazných vyhlášek

Autor: Referentka | 6.6.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznam obecně závazných vyhlášek

Evidence právních předpisů vydaných obcí Středokluky podle § 12 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2/2022

Autor: Referentka | 2.6.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2/2022

Přijato: 23.5.2022, odpovězeno 31.5.2022, vyvěšeno na elektronické úřední desce 2.6.2022 Dotaz: S ohledem na rozsah – dotaz v příloze.   Odpověď: Vážená paní, k Vaší žádosti ze dne 19.5.2022, evidované u Obecního úřadu Středokluky pod pořadovým číslem 2/2022, Vám sděluji následující: otázky 1) – 27) se nevztahují k činnosti obce Středokluky, k otázce 28) odpovídám NE, k otázce 29) odpovídám NE, k otázce 30) odpovídám NE. […]

Oznámení potřebného počtu podpisů na peticích na podporu kandidatury a příslušnost registračních úřadů

Autor: Referentka | 2.6.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení potřebného počtu podpisů na peticích na podporu kandidatury a příslušnost registračních úřadů

Autor: Městský úřad Hostivice Typ: Oznámení Název: Potřebný počet podpisů na peticích na podporu kandidatury a příslušnost registračních úřadů Dotčené pozemky: k.ú. Středokluky Datum oznámení: 1.6.2022

Volby do zastupitelstva obce 2022 – informace pro kandidáty i voliče

Autor: Jaroslav Paznocht | 1.6.2022 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do zastupitelstva obce 2022 – informace pro kandidáty i voliče

Volby do zastupitelstva obce  Veškeré informace a vzory dokumentů naleznete také https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Termín letošních voleb do zastupitelstva obce a 1/3 senátu je předběžně stanoven na 23. a 24. září 2022. Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 […]