Návrh železničního jízdního řádu pro období platnosti 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018

publikováno 14. 6. 2017

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení představitelé měst a obcí,

v rámci navazující spolupráce mezi organizátorem veřejné dopravy ve Středočeském kraji, tj. Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK), a obcemi, si Vás dovoluji informovat, že na našich webových stránkách byl zveřejněn odkaz na Návrh železničního jízdního řádu Středočeského kraje pro období platnosti 10. 12. 2017 – 8. 12. 2018.

Prosíme o prostudování a Vaše případné připomínky či náměty k jednotlivým tratím prosím zasílejte na naši mailovou adresu idsk@idsk.cz, a to v termínu do 10. 7. 2017. Do předmětu emailu, prosím, uveďte „Připomínka k Návrhu JŘ 2017/2018“.

Návrh tohoto jízdního řádu naleznete zde: https://idsk.cz/informujeme.php přesněji: http://www.szdc.cz/soubory/navrh-jr-2018/pha-stredocesky.pdf Středoklucká trať má číslo 121.

Těším na naši vzájemnou spolupráci!

S pozdravem

Jiří Vecko| Úsek Doprava

Projektant železničních a autobusových linek